C.F. Møller Architects

Storsatsning på ny skolgård och park i Edsberg

Dela

C.F. Møller Architects gestaltar en helt ny skolgård för Edsbergsskolan i Sollentuna kommun med syfte att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Centrala Edsberg får därmed även en ny park och aktivitetsområde, som kan användas både under och efter skoltid.

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Som ett led i målet om inga utsatta områden i Sollentuna 2030 har Sollentuna kommun börjat utveckla Edsberg. Mot bakgrund av att dagens skolgård inte möter elevernas behov av en trygg, jämställd och upplevelserik miljö ska skolgården rustas upp och förnyas. Projektet är en viktig satsning i att locka till aktivitet och att erbjuda elever och övriga invånare en inbjudande mötesplats, inte minst för att förstärka tryggheten i området. Den nya skolgården och parken byggs kring Edsbergsskolan och på ytorna ner mot Danderydsvägen. Edsbergsskolan är en kommunal grundskola för årskurs 7-9 med särskola och har cirka 600 elever.

"Det är med stolthet och stort nöje som vi tagit oss ann denna spännande och viktiga uppgift. Edsberg är en vacker plats med så många kvalitéer som just idag inte kommer till sin rätta, samtidigt som området har sina utmaningar när det gäller upplevd trygghet. Just där känner vi att vi kan göra skillnad. Att hjälpa våra beställare och slutanvändare se platsens kvalitéer, identifiera potentialer och utveckla en plats utifrån ett starkt och tydligt koncept med fokus på platsens identitet och dess användare", säger Jelmar Brouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F. Møller Architects Sverige.

Brett och varierat innehåll

Skolgården och parken får ett starkt och tydligt formkoncept som gör att platsen blir en identitetsstark miljö i Edsberg som är inbjudande och inkluderande. På skolgården och i parken finns funktioner som kan användas både under och efter skoltid. Programmering har skett med speciell omsorg för jämställdhetsaspekter, där både formella och informella aktivitetsmöjligheter skapas. Formella lagspel som fotboll och basket får fantasifulla och kreativa variationer vilket gör det lättare att prova på och leka i mindre grupper. Det skapas även olika typer av mötesplatser, både lugnare platser, så kallade lounger och platser för samvaro och möten. Särskolan får en egen avgränsad utemiljö.

Skolgården får tydligare avgränsningar och entréer mot angränsande områden, som till exempel mot Edsbergs torg. Dessutom har det anlagts ett tydligt gångstråk mellan Edsbergs torg och Danderydsvägen.

Dialog med elever

Under gestaltningsprocessen genomfördes dialoger med elever och lärare på Edsbergsskolan.

”Vi har fått möjlighet att i realiteten påvisa för eleverna hur en demokratisk process och hur stadsplanering går till då de fått vara delaktiga, det kommer de att minnas när de ser den färdiga gården även när de är vuxna. Det blir en skillnad för elever och medarbetare nu och i framtiden och för Edsbergsskolan såväl som för hela Edsberg”, säger Johanna Bergström, rektor på Edsbergsskolan.

En plats för Edsberg och fortsatt uppdrag

”Att arbeta med skolmiljöer känns verkligen betydelsefullt. Kommunens och skolledningens starka engagemang för att lyfta Edsberg gör att det finns riktigt bra förutsättningar för att utforma en skolgård som ger eleverna aktivitetsmöjligheter och en inbjudande miljö att vistas i. Vi arbetar för att platsen ska omvandlas till en grönskande plats med stora upplevelsevärden som kommer hela Edsberg till del”, säger Henrik Larsson, ansvarig landskapsarkitekt för projektet.

Jelmar Brouwer fyller i:

”Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Sollentuna kommun där vi både jobbar vidare med projekteringen samtidigt som vi tittar vidare på utredningsfrågor i närområdet, aktivt utvecklar platsens identitet och slutanvändarens delaktighet i detta. Att utveckla en plats med utmaningar som denna sker inte på ritbordet och begränsas inte av tomtgränser. Till en stor del handlar det om en förändringsprocess där vi som landskapsarkitekt tillsammans med våra beställare visar stort engagemang och har ett stort ansvar att säkerställa att resultatet gör skillnad”.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Foto: Henrik Larsson
Foto: Henrik Larsson
Ladda ned bild
Foto: Henrik Larsson
Foto: Henrik Larsson
Ladda ned bild
Foto: Henrik Larsson
Foto: Henrik Larsson
Ladda ned bild
Foto: Henrik Larsson
Foto: Henrik Larsson
Ladda ned bild
Foto: Henrik Larsson
Foto: Henrik Larsson
Ladda ned bild
Foto: Hugo Lindberg
Foto: Hugo Lindberg
Ladda ned bild

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö27.4.2022 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Förslaget ”Prisma Parkkvarter3,” tar hem vinst i markanvisningstävling i Hyllie utlyst av Malmö stad. C.F. Møller Architects har tillsammans med Wästbygg tagit fram det vinnande förslaget, som omfattar en triangelformad kontorsbyggnad om 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer och uppförs med stomme av trä. Byggstart sker tidigast 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum