Uppror Ideell Förening

Största bedrägeriet någonsin?

Dela

Hur länge till ska denna obskyra teaterspel pågå? Inom 10 år skulle vi i praktiken kunna ha ett fullt fungerande “fossilfritt” samhälle utan dessa enorma kostnader de nu vill lägga på oss. Under falska förespeglingar.

Vi har under en längre tid pratat med drivmedelsexperter, bensinbolag och politiker med insyn om vilka möjligheter inom drivmedel som finns i nära framtid och som är under utveckling på längre sikt. 

Inom 3 år kommer det att finnas en tillverkning av svenska biodrivmedel som skall kunna täcka Sveriges behov, räknat på låginblandning enligt reduktionsplikten, om inte staten sätter käppar i hjulen. Hittills har de flesta konkreta förslag från branschen nonchalerats eller avfärdats.

Nyligen satt Isabella Lövin i radio på P1och försvarade MP´s miljöpolitik efter påstående från riksrevisionen om att den var ineffektiv med svar om att förbränningsmotorer ska förbjudas. Kanske har hon försagt sig, eller så passade hon på att få med det i farten. Men i grund och botten visar det hon sa klart och tydligt vad MP:s inställning till detta är. 

Kan ni förstå vilka oerhörda summor det kostar samhället att göra denna omställning från förbränning till el? Hur många hundratals miljarder som de tänker använda för att vi skall bli fossilfria? Hur mycket av de pengarna hade kunnat gå till pensionärer, skolan och polis, som i mina ögon är ett mycket mer akut problem än att gå över till el? Vi vet ju att det går att göra billigare och snabbare. Här ligger det en hund begraven!

Regeringen är införstådda i utvecklingen av olika metoder att få fram förnybara bränslen som är likvärdiga både bensin och diesel. Detta skulle innebära att vi kan bli fossilfria snabbare än 2045, utan att bygga om hela infrastrukturen, utan att tvinga människor till att betala sinnessjuka skatter för något som är så uppenbart onödigt!

Att regeringen vet om alternativen, men väljer att inte upplysa folket om detta, är det stora bedrägeriet. Istället för att ha ett öppet sinne och ett brett perspektiv så låser man sig fast vid ett alternativ utan konsekvensanalys. Sen ändrar man sig efter ett par år när medborgarna har betalat dyrt för deras misstag.

Vi har idag 27,500 rena elbilar i fordonsparken, av runt 6 miljoner fordon. Ungefär 0,5 procent av den totala bilflottan. Förra året tillkom cirka 15 000 elbilar. Skulle vi fortsätta denna linjen skulle det ta nästan 400 år (ja, ni läste rätt; 400 år) med dagens säljstatistik på elbilar att byta ut hela flottan. Nu kommer givetvis utbudet att öka och utvecklingen snabbas på men det säger sig självt att det kommer att ta väldigt lång tid att göra en omställning. En omställning vi kanske inte vill ha och som vi, framför allt, inte behöver!

Inom 10 år skulle vi i praktiken kunna ha ett fullt fungerande “fossilfritt” samhälle utan dessa enorma kostnader de nu vill lägga på oss. Under falska förespeglingar.

Den juridiska definitionen av bedrägeri är ”beteckningen på ett förfarande då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och ofta till vinning för bedragaren.”

Vi i föreningen Uppror anser att regeringens – understödda av FN och EU – arbete med klimatfrågorna i praktiken utgör bedrägeri då de underlåter att utreda samtliga alternativ och låta folket vara delaktiga i sin framtid i sann demokratisk anda.

Vi anser att regeringen vilseleder folket genom att styra undan från alternativen och tvinga på folket en ideologiskt driven politik, som dessutom är ogenomtänkt, otillräckligt utredd och bristfällig i konkreta åtgärder för att uppnå målen. Den kommer dessutom med en kostnad som utgörs såväl av pengar som mänskligt lidande, bristfällig demokrati, och i många fall kontraproduktivt utfall.

Därmed undanhålls vi några av våra rättigheter som garanteras oss i regeringsformen. Vår viktigaste grundlag. ”All makt utgår från folket” står det men det stämmer inte längre. Regeringen har beslutat över huvudet på befolkningen och driver en linje utan hänsyn till hur den påverkar individerna. På vilket sätt har befolkningen fått vara med att utforma och vara delaktiga i klimatplanen? På vilket sätt respekterar den alla människor? Eller vår frihet? Och hur jämlika är vi som inte lyssnas på av regeringen – som vi över 600 000 individer bara i Bensinupproret – när vi avfärdas som ’tomma konton’, ’gamla arga gubbar’ och så vidare? 

Är det jämlikhet att diskriminera stora grupper i samhället när de ska ta sig till jobbet, skolan eller till och med sjukhuset? På vilka andra områden hade det varit acceptabelt? Att alla med körkort ska betala dubbla avgiften på bussen? Eller att alla med låg inkomst ska betala lite extra så att eliten har råd med elbil?

Det är oroande att så många inte bryr sig eller tar ansvar för de fruktansvärda åtgärder regeringen håller på att rulla ut! Så mycket pengar och lidande, för så otroligt lite värde. Pengar går före förnuft och reson, vilket vi ser på alla möten inom ramen för både Kyotoprotokollet och numer Parisavtalet. Nu senast i Madrid där det pratas mycket, men händer ytterst lite av substans.

Kommer vi inte överens? Inga problem: vi tar det nästa år. På nästa exotiska lyxdestination med privatjet och hela gigantiska logistik- och personalkarusellen som krävs. De pengarna, den miljöförstörelsen och klimatpåverkan är det värt för lite mer käbbel till allas förlust. Det är nästa års problem! 

Det räcker nu. Ni har fyllt era fickor och lurat oss länge nog. Stora beslut som påverkar hela landet måste förankras hos folket först och framför allt måste all politik utgå från folkets behov.

Det är vad demokrati ska handla om!

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Oenighet inom politiken, en vanlig företeelse idag.
Oenighet inom politiken, en vanlig företeelse idag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppror Ideell Förening
Uppror Ideell Förening
Tängsättersvägen 20
71594 Odensbacken

0767-041424http://www.bransleupproret.se
Vår framtidsvision

Vi eftersträvar ett samhälle där bilismen inte överbeskattas och där alla svenska medborgare känner sig fria att bo, arbeta och leva där de önskar utan att straffbeskattas. 

Ett första steg är att stegvis sänka drivmedelsskatten. Detta för att staten inte ska vara beroende av dessa inkomster och för att sända en tydlig signal till branschen att vi satsar på förbränningsmotorn och bio-drivmedel. På detta sätt kan vi också vara med och påverka användningen av fossila drivmedel även globalt då vi i så fall har färdiga lösningar och produkter som vi kan exportera till de länder som idag använder väldigt stora mängder fossilt bränsle. 

I nästa steg har föreningen Uppror en ambition att förbättra de demokratiska processerna så att det i den offentliga debatten förs ett öppet samtal som fler känner sig välkomna i. 

Följ Uppror Ideell Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppror Ideell Förening

klimatplanen är lika transparent som ett glas med spökvatten!22.12.2019 19:23:07 CETPressmeddelande

I skuggan av alla problem vi har idag så växer en stark misstro fram hos det svenska folket. Jag har en väldigt stark misstro för den nuvarande regeringen när jag ser hur de arbetar och det saknas transparens Om vi tittar på regeringens klimatplan så är den lika transparent som ett glas med spökvatten. Luddiga formuleringar, fler utredningar och ingen egentlig ekonomisk konsekvensanalys. Vad det kostar att driva igenom denna klimatplan verkar inte vara väsentligt men alla vet vem det är som får betala.