Tidningsutgivarna

Stort genomslag för Ukrainaupprop

Dela

Uppslutningen bland publicister och utgivare inom svensk dagspress var stor när branschen i förra veckan samlades i ett gemensamt upprop till stöd för oberoende medier i Ukraina och Ryssland. Hela 71 tidningar med en gemensam räckvidd på över 22 miljoner, deltog i uppropet. Därtill beräknas de översatta versionerna av artikeln ha nått många miljoner läsare i Ryssland och Ukraina via tidningarnas sociala medier.

Den 3 mars gick 71 svenska dagstidningar samman i ett gemensamt upprop som publicerades i både tidningar och i sociala medier. Artikeln publicerades på svenska, ryska och ukrainska och fick ett stort genomslag både i Sverige och utomlands. Utöver publiceringen av själva uppropet så har ytterligare ett antal medier, däribland TT, rapporterat om initiativet.

- Vi har låtit omvärldsbevakningsföretaget Meltwater granska genomslaget för artikeln och de konstaterar att de 71 publicerande tidningarna har en sammanlagd potentiell räckvidd på 22,7 miljoner. Till det kommer genomslaget som den svenska artikeln fick på Twitter och Facebook med ett socialt eko* som nådde åtminstone 27 miljoner, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Översättningarna av artikeln till ryska och ukrainska möjliggjorde målgruppsriktad delning på sociala medier mot just Ryssland och Ukraina. I dagsläget finns ingen sammanställning av hur just den målgruppsriktade spridningen ser ut, men bara Aftonbladet och Svenska Dagbladets ryska och ukrainska versioner av uppropsartikeln har fått närmare 5,9 miljoner visningar på Facebook.

- Det här är imponerande siffror och ett fantastiskt exempel på styrkan i att agera gemensamt. Och spridningen hade kunnat bli ännu större, men dagen efter vårt upprop stängde ryska myndigheter ned tillgången till Facebook och flera mediers ryskspråkiga webbplatser för landets invånare, säger Johan Taubert.

* Med ”socialt eko” avser Meltwater postningar, gilla-markeringar, delningar och kommentarer på i det här fallet Twitter och Facebook. För såväl publiceringarnas räckvidd som det sociala ekot finns givetvis en hel del överlapp.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

TU – Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Lägesrapport, Johan Taubert20.5.2022 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Redan samma vecka som ryska trupper inledde sitt anfall mot Ukraina tog Tidningsutgivarna beslut om att donera en miljon kronor till stöd för ukrainska journalister och lokala publicister. Nu i veckan beslutade en enig TU-styrelse att skjuta till ytterligare 60 000 euro. Pengarna går till Ukrainian Media Fund, som Tidningsutgivarna varit med och startat tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation. Med hjälp av bland annat Ukrainas motsvarighet till Tidningsutgivarna och landets journalistförbund förser fonden ukrainska journalister med arbets- och skyddsutrustning samt bidrar till att de varje månad kan kvittera ut en lön. Jag har tidigare informerat om de pluggannonser vi tagit fram (använd gärna dem!) och som berättar om dagspressbranschens engagemang i fonden. Veckans beslut av TU:s styrelse är ytterligare ett kvitto på hur branschen genom TU sluter upp och i verklig handling visar solidaritet med kollegorna i Ukraina. Regeringen h

TU tillstyrker förslag om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister som hotas16.5.2022 08:59:09 CEST | Pressmeddelande

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om hot mot bl a journalister. TU tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bestämmande av straff ska anses försvårande om den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att denne eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Läs hela remissyttrandet här >>

Tillväxt i läsar- och annonsaffären13.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Information exklusiv för TU:s medlemmar – Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års första kvartal ökade annonsintäkterna, jämfört med motsvarande period förra året då pandemin orsakade en fortsatt kräftgång på annonssidan. Det de två förstakvartalen har gemensamt är att konsumenternas vilja att betala för digitala abonnemang ökade, om än mindre kraftigt under 2022 års första kvartal. Morgonpressens annons- och läsarintäkter, kvartal 1 2022 Morgonpress Annonsintäkter Läsarintäkter Totalt Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Landsortspress (103 st) 359,4 4 849,3 2 1 208,7 3 Storstadspress (6 st) 285,2 6 710,9 2 996,1 2 Totalt (109 st) 644,6 5 1 560,2 2 2 204,8 3 Miljoner kronor netto, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. TU:s läsarstatistik görs

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum