Skolverket

Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier

Dela

Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan. Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket pengar respektive organisation får. Listan över alla beviljade bidrag bifogas.

– Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar i skolan. Därför är det bra att organisationerna kan erbjuda skolorna ytterligare stöd i arbetet med de här viktiga frågorna, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Kompetensutveckling inom skolan

Statsbidraget för arbetet mot sexuella trakasserier i skolan har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017. Bidraget vänder sig till självständiga och demokratiskt uppbyggda organisationer som erbjuder kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling. Organisationerna som har beviljats bidrag kommer att erbjuda föreläsningar och workshops men också arbete med praktiska övningar och kortare filmer inom sex- och samlevnadsundervisning och sexuella trakasserier. – Insatserna bör komma igång så snart som möjligt. Därför är en förutsättning för att få del av bidraget att organisationerna har gedigen erfarenhet av kompetensutveckling inom jämställdhet, jämlikhet och sexualitetsfrågor, säger Johanna Freed.

Bidraget översökt

Av 57 ansökningar uppfyllde 47 organisationer kraven för bidraget och har beviljats pengar. Dessa organisationer har tillsammans sökt bidrag för drygt 31 miljoner kronor. Skolverket har 20 miljoner kronor att fördela. Det innebär att de sökta beloppen har sänkts proportionerligt så att varje organisation får 44 procent av summan de har sökt. Bidragen betalas ut i december 2018 och får användas till och med den 30 juni 2019.Läs mer om statsbidraget för arbetet mot sexuella trakasserier. 

Kontaktuppgifter:

För frågor om statsbidraget kontakta enhetschef Johanna Freed 08-527 333 00

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum