Länsstyrelsen Östergötland

Stort intresse för hållbarhetskonferens i Linköping

Dela

Den 30 oktober deltar 300 östgötar på en konferens om Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål. Med drygt två veckor kvar till konferensen är den fulltecknad.

Regeringen har beslutat att Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030. Aktörer i Östergötland bidrar redan aktivt på många sätt till att uppfylla detta mål. För att nå längre behövs mer kunskap om vad de globala målen innebär för länets aktörer och hur vi kan samarbeta i nya konstellationer.

Med anledning av detta arrangerar Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland en konferens i Linköping Konsert & kongress. Redan två veckor innan konferensen har 300 personer anmält sig och därmed är den fulltecknad.

– Det är mycket tillfredsställande och viktigt att intresset för konferensen är stort. Genom det stora deltagandet kommer viktiga budskap kunna spridas till många olika grupper, sägerÖstergötlands landshövding Elisabeth Nilsson som inleder konferensen tillsammans med Eva Andersson, ordförande i regionfullmäktige.

På förmiddagen inspirerar nationella myndigheter, kommuner och företag genom att berätta konkret hur vi kan arbeta med de globala målen i Östergötland. Eftermiddagen viks åt föredrag, workshops och diskussioner inom olika temaområden som berör miljö, klimat, hälso- och sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, livsmedelsproduktion, integration med flera.

Se det detaljerade programmet här.

Media bjuds in att delta under hela eller delar av konferensen.

Datum och tid: Måndag 30 oktober klockan 8.30-16.30.

Plats: Konsert & kongress, Linköping.

Fakta

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att alla 193 medlemsländer i FN åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas för de Globala målen. Med dessa mål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits.

De 17 globala målen

1: Ingen fattigdom

2: Ingen hunger

3: Hälsa och välbefinnande

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

6: Rent vatten och sanitet

7: Hållbar energi för alla

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10: Minskad ojämlikhet

11: Hållbara städer och samhällen

12: Hållbar konsumtion och produktion

13: Bekämpa klimatförändringen

14: Hav och marina resurser

15: Ekosystem och biologisk mångfald

16: Fredliga och inkluderande samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om respektive mål här.

Bilder

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland