Stockholms stad

Stort intresse för markanvisning i Fokus Skärholmen

Dela

Ett trettiotal byggaktörer är intresserade av direktanvisning inom Fokus Skärholmen. Stockholms stad planerar att direktanvisa 590 lägenheter efter jämförelseförfarande och denna vecka utvärderas byggaktörerna utifrån fyra olika kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste.

- Det är jätteroligt att så många vill vara med och bidra till utvecklingen av Skärholmen! 
Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utveckla de kvaliteter som redan finns i området och samtidigt bidra till ökad social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.

Under ansökningsperioden inkom 53 ansökningar från cirka 30 olika byggaktörer. Markanvisning kommer att ske i områdena Mälaräng, Skärholmsdalen och Vårbergsvägen. Både hyresrätter och bostadsrätter har efterfrågats. Nu pågår arbetet med att utvärdera ansökningarna för att så snart som möjligt kunna offentliggöra tilldelningen. Inom Fokus Skärholmen testas nya arbetssätt som bland annat innebär att markanvisning sker senare under planprocessen och dessutom innehåller sociala kriterier. med koppling till det lokala behovet.

- Intresset för att bygga i Skärholmen är stort! Många vill bidra till ett socialt hållbart Skärholmen och det är väldigt roligt att se byggaktörernas engagemang och kreativitet. Det finns många bra idéer och förslag att arbeta vidare med, säger Louise Bill, projektledare.

Inkomna ansökningar och förslag utvärderas nu av en utvärderingsgrupp med representanter från flera förvaltningar och extern expertkompetens kring social hållbarhet. Framförallt utvärderas vilka stadsbyggnadskvalitéer som de sökande har för avsikt att tillskapa platserna samt åtgärder för ökad social hållbarhet.

Tidplan

  • Ansökningsperioden pågick mellan 30 augusti - 28 september 2017
  • Informationsmöte för intresserade byggaktörer den 13 september på Stadsteatern i Skärholmen
  • Återkoppling och tilldelning preliminärt 6 oktober, därefter tecknande av markanvisningsavtal
  • Beslut om markanvisning i exploateringsnämnden 9 november

Fakta om Fokus Skärholmen

  • Profilprojekt för social hållbarhet i Stockholms stad
  • Består av fyra områden i Skärholmens stadsdelsområde (Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng)
  • 6300 bostäder planeras
  • Femton detaljplaner
  • Samråd pågår för fyra detaljplaner; varav tre är aktuella i denna markanvisningsprocess (Mälaräng, Skärholmsdalen, Vårbergsvägenoch Mälaräng).

Kontakta:
Louise Bill, Projektledare Exploateringskontoret 
E-post: louise.bill@stockholm.se
Telefon: 08-508 264 93

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen 
E-post: karin.ahlzen@stockholm.se
Telefon: 08-508 293 54

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum