Strängare gränsvärden för cancerframkallande ämnen på jobbet

Dela

Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) vill se ännu strängare gränsvärden för cancerframkallande ämnen på jobbet. I en ny rapport, som presenterades på torsdagen, föreslår hon också att kemikalier som kan leda till fosterskador och fertilitetsstörningar omfattas av de nya, skärpta EU-reglerna.

- Vi talar om ämnen som inte bara hotar vår hälsa utan också våra liv. Då räcker det inte med genomsnittliga gränsvärden utan det krävs högt satta mål som kan driva utvecklingen framåt, säger Marita Ulvskog.

EU-kommissionen presenterade tidigare i vår ett förslag till nya, skärpta gränsvärden för ett 13-tal cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. Marita Ulvskog är Europaparlamentets huvudförhandlare för den nya lagen.

I sin rapport till parlamentets sysselsättningsutskott väljer hon att gå ett steg längre än kommissionen och föreslår ytterligare skärpta gränsvärdena för sex ämnen: kristallint kisel, krom VI, trädamm, eldfasta keramiska fibrer, akrylamid och 1,3-butadien.

- Forskningen visar ett tydligt samband mellan dessa ämnen och sjukdomar som lungcancer, leukemi och lymfosarkom, säger Marita Ulvskog.

Därför föreslår hon även att arbetstagare som exponeras för dessa ämnen ska ha rätt till sjukvård och regelbundna hälsokontroller, för att tidigt upptäcka och sätta in behandling vid eventuell sjukdom.

Marita Ulvskog vill också att en helt ny grupp av ämnen omfattas av den nya lagen. Det är så kallade reproduktionsstörande kemikalier, som riskerar att leda till fosterskador och fertilitetsstörningar hos både män och kvinnor.

- Mellan två och tre miljoner arbetare utsätts varje dag för dessa ämnen i sin arbetsmiljö. De har rätt att förvänta sig samma grundläggande skydd på jobbet som i övriga samhället , påpekar Marita Ulvskog.

* * *

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet