Strängnäs stift

Strängnäs stift tar ut riktningen för framtiden

Dela

Enhet i mångfald, Levande församlingar och Gott förvaltarskap. Det är Strängnäs stifts övergripande mål fram till 2030. Det beslutades när gamla och nya stiftsfullmäktige möttes i november. Då antogs även budgeten för 2022 och en ny stiftsstyrelse valdes.

Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift
Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift

Den 26-27 november var det stafettväxling från gamla till nya stiftsfullmäktige. Mandatperiodens sista stiftsfullmäktige beslutade bland annat om mål och budget för Strängnäs stift år 2022, budget för PLT, Prästlönetillgångar, samt om ett nytt arvvodesreglemente med ikraftträdande den 1 januari 2022. Fullmäktige beslutade även om en ny stiftspastoral för 2021-2030 där strategin framåt är Enhet i mångfald, Levande församlingar och Gott förvaltarskap.

– Stiftsportalen är en instruktion för Strängnäs stift och ska ligga till grund för stiftsorganisationens verksamhetsplanering och de prioriteringar som behöver göras de närmaste åren, säger stiftsdirektor Jimmy Åkerfeldt.

Timmy Leijen (S), Örebro, avtackades som fullmäktigeordförande och Niklas Nilsson (S), Hallsberg valdes till ordförande för nya fullmäktige som valde ledamöter till bland annat stiftsstyrelse och domkapitel.

Strängnäs stiftsstyrelse

Lars Johnsson (S), Södertälje och Nynäs valkrets (1:e vice ordförande)
Christina Södling (S), Nyköpings valkrets
Michael Wallbom (S), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Jenny Thor (S), Örebro och Glanshammars-Edsbergs valkrets
Eva Sohlborg (ViSK), Örebro och Glanshammars-Edsbergs valkrets
Kristina Wänblom (BorgA), Södertälje och Nynäs valkrets
Tage Gripenstam (C), Södertälje och Nynäs valkrets (2:e vice ordförande)
Birgitta Wrede (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Jesper Nordström (POSK), Örebro och Glanshammars-Edsbergs valkrets
Irma Sandgren (POSK) Kumla-Asker valkrets

Ersättare:
Timmy Leijen (S), Örebro och Glanshammars-Edsbergs valkrets
Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje och Nynäs valkrets
Jan-Olov Karlsson (S), Oppunda och Villåttinge valkrets
Susanne Stenlund (S), Södertälje och Nynäs valkrets
Maria Hjernerth (ÖKA), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Åsa Ingårda (C), Nyköpings valkrets
Tomas Fors (C), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Niclas Fournér Winghamre (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Torkel Freed (POSK), Örebro och Glashammars-Edsbergs valkrets
Catharina Carlsson (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets

Domkapitlet

Robert Schött, domarledamot
Marianne Thor
Inger Fredriksson
Agneta Gustavsson

Ersättare Lars Seger, domarledamot
Lars G Linder
Thorbjörn Ahlin
Birgitta Ehrenström

STIFTSFULLMÄKTIGEStiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

STIFTSSTYRELSE: Består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige. Ska främja församlingslivets utveckling.

DOMKAPITLET: Ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift
Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift
Ladda ned bild

Om

Strängnäs stift
Strängnäs stift
Box 84,
64522 Strängnäs

+46(152)23400http://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Strängnäs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Biskop sedan 2015 är Johan Dalman. Stiftet omfattar Närke och Södermanland. Strängnäs stift har 72 församlingar och över 170 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Strängnäs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strängnäs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum