Strukton Rail

Strukton har lämnat in sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll

Dela

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag.

- Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson.

Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition, yttrandet finns i sin helhet i länken längst ned. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande;

  • Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för att 1,9 procent av tåg är försenade!
  • Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopplat till konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet, enligt VTI (Väg och transport institutet)!
  • Den rådande akuta kompetensbristen inom järnvägsyrkena måste åtgärdas!
  • Maskinpool i Trafikverkets regi föreslås av utredningen trots fungerande marknad – inte ett samhällsekonomiskt effektivt förslag!
  • Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer måste åtgärdas – idag uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion!
  • Den europeiska utvecklingen – ökad konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet!
  • Struktons huvudbudskap - Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. – bl.a. återtagande av 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt och maskinpool till Trafikverket.
  • Vi vänder oss mot den fullständiga avsaknaden av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Hur ska staten kunna behålla Infranord AB om Trafikverket också blir både beställare och utförare – hur kan detta vara konkurrensneutralt?

Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) beslutade redan den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Över åren har denna utredning kompletterats med ett flertal s.k. tilläggsdirektiv och därmed fått förlängd utredningstid. Slutbetänkandet i form av SoU 2020:18 – framtidens järnvägsunderhåll lämnades över i mars 2020. Betänkandet lämnades ut på remiss i juni och ska vara besvarat sista oktober varefter sammanställning av remissvaren kommer att ske och ligga till grund för vidare hantering av Regering, Trafikutskott och Riksdag.

Struktons yttrande.

SoU 2020:18

Om

Strukton Rail
Strukton Rail
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten

010 - 480 50 00https://www.strukton.se/

Strukton Rail levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Vi rustar upp och bedriver underhåll på flera spårsträckor i Skandinavien, med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) som största kunder. Genom proaktivt underhåll vill Strukton Rail bidra till löftet om en punktlig spårtrafik som fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden.

Följ Strukton Rail

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strukton Rail

Øresundsbron ingår avtal med Strukton Rail för järnvägsunderhåll30.10.2020 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal med Strukton Rail, med start den 1 april 2021, för järnvägsunderhåll på Öresundsförbindelsen under sex år med möjlighet till förlängning i mellan ett och fyra år. – Vi är mycket stolta över att ha tilldelats kontraktet och ser med stor glädje fram emot att få både förvalta och inte minst att utveckla järnvägsunderhållet på bron, säger Pernilla Merkenius, kontraktsansvarig hos Strukton Rail. Upphandlingen var ett förhandlat förfarande som inte enbart tog hänsyn till lägst pris utan även till kvalitetsparametrar såsom leverans och organisation. Strukton Rails anbud har bedömts ge det mest fördelaktiga alternativet i enlighet med förfrågningsunderlaget. – Vi kommer att tillämpa flera smarta produkter för att genomföra ett effektivt, nytänkande och förebyggande underhåll på bron, säger Lars Schyllander, chef för underhåll hos Strukton Rail. Øresundsbrons järnväg är väl underhållen och den ständiga målsättningen är att skapa en hållbar förbindelse. – Amb

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum