Strukton Rail

Strukton Rail siktar mot en fossilfri personbilspark

Dela

Idag firas Världsmiljödagen, vilket Strukton uppmärksammar genom arbetet med att minska CO2-utsläppen från vår fordonsflotta. Under 2020 minskade vi våra koldioxidutsläpp med 13 procent – och vi överträffar därmed årets mål på 10 procent.

– För tredje året i rad minskar vi våra CO2-utsläpp och vi överträffar återigen vår egen årliga målsättning. Vår väg har varit att prata mindre och göra mer, vilket gett resultat säger Johan Sundqvist, Struktons hållbarhetschef.

På Strukton talar vi ofta om vår stolthet över att bidra till ett av de minst energikrävande och mest hållbara transportmedlen som finns. Att även kunna gå mot ett miljövänligare alternativ kring våra tjänstebilar är en del i vårt ansvar för att minska utsläppen i stort och att sträva mot en fossilfri verksamhet på sikt.

”Vi kan göra något nu”
Under 2020 minskade våra koldioxidutsläpp med totalt 277 399 kg. Per anställd innebar detta en minskning med 297 kg, eller 13 procent, vilket innebär att vi överträffade årets mål som var 10 procent. För den enskilde motsvarar minskningen cirka två tankar med fossilt drivmedel på årsbasis – och nu siktar vi mot en nollvision i användandet av fossila bränslen.

– Greta Thunborg formulerade det som att: ”Vi vet – och vi kan göra något nu!". På Strukton har vi anammat detta och gjort det till vår ledstjärna. Att minska våra utsläpp från 3 427 kg CO2 per anställd till 2 045 CO2 per anställd talar sitt tydliga språk – vi kan göra något, säger Johan Sundqvist.

Struktons årliga mål
Minska CO2 utsläpp från våra drift- och förmånsbilar med 10 % (kg CO2/anställd).

Struktons långsiktiga ambition
Till år 2030 är visionen att hela personbilsparken ska vara fossiloberoende.

Vid ytterligare frågor om Strukton Rails hållbarhetsarbete, kontakta hållbarhetsschef Johan Sundqvist, 010 - 480 56 08, johan.sundqvist@strukton.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Johan Sundqvist, hållbarhetschef, Strukton Rail.
Johan Sundqvist, hållbarhetschef, Strukton Rail.
Ladda ned bild
Strukton Rails transportutsläpp 2020.
Strukton Rails transportutsläpp 2020.
Ladda ned bild

Om

Strukton Rail
Strukton Rail
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten

010 - 480 50 00https://www.strukton.se/

Strukton Rail levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Vi rustar upp och bedriver underhåll på flera spårsträckor i Skandinavien, med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) som största kunder. Genom proaktivt underhåll vill Strukton Rail bidra till löftet om en punktlig spårtrafik som fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden.

Följ Strukton Rail

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strukton Rail

Øresundsbron ingår avtal med Strukton Rail för järnvägsunderhåll30.10.2020 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal med Strukton Rail, med start den 1 april 2021, för järnvägsunderhåll på Öresundsförbindelsen under sex år med möjlighet till förlängning i mellan ett och fyra år. – Vi är mycket stolta över att ha tilldelats kontraktet och ser med stor glädje fram emot att få både förvalta och inte minst att utveckla järnvägsunderhållet på bron, säger Pernilla Merkenius, kontraktsansvarig hos Strukton Rail. Upphandlingen var ett förhandlat förfarande som inte enbart tog hänsyn till lägst pris utan även till kvalitetsparametrar såsom leverans och organisation. Strukton Rails anbud har bedömts ge det mest fördelaktiga alternativet i enlighet med förfrågningsunderlaget. – Vi kommer att tillämpa flera smarta produkter för att genomföra ett effektivt, nytänkande och förebyggande underhåll på bron, säger Lars Schyllander, chef för underhåll hos Strukton Rail. Øresundsbrons järnväg är väl underhållen och den ständiga målsättningen är att skapa en hållbar förbindelse. – Amb

Strukton har lämnat in sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll22.10.2020 13:01:00 CEST | Pressmeddelande

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. - Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson. Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition, yttrandet finns i sin helhet i länken längst ned. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande; Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för att 1,9 procent av tåg är försenade! Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopp

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum