Studentlitteratur AB

Studentlitteratur satsar på skolutveckling med stöd av digitalt verktyg

Dela

Sveriges ledande utbildningsförlag inleder nu ett samarbete med IT-företaget MeAnalytics som står bakom en teknisk och pedagogisk innovation från Chalmers. Det handlar om ett digitalt stöd för kompetensutveckling på vetenskaplig grund. Appen LoopMe kommer att vara en del av Studentlitteraturs erbjudande för kompetensutveckling för personal i skolor och förskolor runt om i Sverige.

Martin Lackéus, MeAnalytics. Foto: Emelie Asplund
Martin Lackéus, MeAnalytics. Foto: Emelie Asplund

Studentlitteratur har under senare år investerat och vuxit som aktör inom fältet kompetensutveckling för skolans och förskolans anställda. I olika utbildningsupplägg kombineras tjänster från företagets breda flora: böcker med teoretisk och praktisk inriktning, processutbildningar som omfattar föreläsningar, handledning och seminarier på plats och/eller digitalt och därtill den heldigitala tjänsten Förskoleforum. Nu kan förlaget erbjuda ytterligare ett digitalt komplement.

 - Kärnan i vad vi vill åstadkomma inom fältet är att förena vetenskap med verksamhet, oavsett medium. Med detta verktyg kan man mycket bättre säkra resultat av utbildningsinsatsen och följa upp att förändring verkligen sker, säger Sigrid Ekblad, förlagschef Lärarutbildning och skolutveckling, Studentlitteratur.

 - Vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet och erbjudande. Och utvecklingen under 2020, med en global pandemi, visar på vikten av att kunna erbjuda digitala stöd i skolan. En annan viktig fråga för oss är utbildning på vetenskaplig grund och vi tror att LoopMe kan fungera som ett viktigt stöd i båda dessa avseenden, säger Sigrid Ekblad.

LoopMe är en avknoppning från metodforskning på Chalmers. För nio år sedan började forskaren Martin Lackéus bygga en app för insamling av känslomässiga reflektioner från sina studenter, inte bara deras slutsatser kring det som de lärde sig. Det visade sig verkningsfullt. Efter några år startades ett avknoppningsföretag för att bygga ett mer robust IT-stöd som kunde användas av fler. Idag är det digitala verktyget LoopMe Sveriges mest använda IT-stöd för lärares lärande, och har runt 30 000 användare runt om i Europa.

 - Ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla lärares arbete men det är inte lätt att lyckas utan ordentligt stöd, säger Martin Lackéus.

 - Tillsammans med Studentlitteratur kommer vi kunna hjälpa många fler lärare, och även föreläsare och författare, att dra nytta av vår metodinnovation. Verksamma i skolan kommer kunna följa skollagens krav på vetenskaplighet på ett enklare sätt. De som kompetensutvecklar kan följa resultaten av sina insatser, vilket ger feedback för förbättring, säger Martin Lackéus, som idag även arbetar deltid som utvecklingsledare på Me Analytics, IT-företaget som bygger LoopMe.

 - Vi ser den digitala utvecklingen som ett prioriterat område i vår verksamhet, säger Sigrid Ekblad, och genom LoopMe hoppas vi kunna stärka den kollegiala, professionella utvecklingen i både förskola och skola. De utvärderingar som har gjorts visar just på ett stärkt lärande och att lärare genom LoopMe får mer nytta av sina satsningar på kompetensutveckling.

Kontakter

Bilder

Martin Lackéus, MeAnalytics. Foto: Emelie Asplund
Martin Lackéus, MeAnalytics. Foto: Emelie Asplund
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
221 00 Lund

046-31 20 00https://www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 394 miljoner kronor och har 161 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

De har skrivit nytt standardverk för byggbranschen11.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har länge saknats en heltäckande lärobok som följer hela byggprocessen, ansåg lärare och forskare i byggproduktion som för mer än tio år bestämde sig för att ändra på den saken. Nu är resultatet helt klart: bokserien Byggledning omfattar 2000 sidor och ett omfattande digitalt material. Innehållet vänder sig till ingenjörsstudenter och är även tänkt att fungera som handbok till yrkesverksamma.

När samhället är förälder – hur kan vi förbättra arbetet med placerade barn24.3.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

För att stärka barns rättigheter implementerades barnkonventionen i svensk lag år 2020. Trots detta finns en stor kritik mot hur placerade barn behandlas. Samtidigt finns ett arbetsmiljöproblem där personalen behöver stöd för att kunna hjälpa barnen på rätt sätt. Annelie Karlsson, specialpedagog och Jennie Linde, pedagog, har skrivit boken När samhället är förälder - Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (Studentlitteratur, 2021) där de metoder som presenteras går helt i linje med barnkonventionen. Författarna har båda lång erfarenhet av att möta barn och unga i svåra situationer.

Radikalisering hotar demokratin – kunskapen behöver breddas15.2.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

I osäkra tider växer radikala rörelser, vi vill ha något att luta oss mot som lindrar oron. Vi behöver förstå vad som driver människor till dessa rörelser för att veta med vilka medel vi ska motverka dem. Det menar Håkan Järvå, leg. psykolog med över 15 års erfarenhet av radikalisering och sekterism och författare till boken Radikalisering - Vägar in i och ut ur extremism och fundamentalism (Studentlitteratur, 2021).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum