Svenska kyrkan

Studie visar svårigheter att engagera unga män i globala rättvisefrågor

Dela

Flera organisationer uppger att det är svårt att engagera unga män för sociala och internationella frågor. Detta behandlas i en förstudie som Act Svenska kyrkan har tagit fram inför Almedalsveckan. Måndagen den 1 juli diskuteras studien och unga mäns engagemang i ett panelsamtal i Ideella trädgården i Almedalen.

Inför Almedalen har Act Svenska kyrkan tagit fram en förstudie om unga mäns engagemang i organisationer som jobbar med internationella rättvisefrågor. Det har sedan länge varit svårt för sådana verksamheter att rekrytera unga män.

– Vissa mätningar visar att uppdelningen av engagerade är cirka 20 procent män och 80 procent kvinnor. Av våra engagerade är cirka 20 – 30 procent män, säger Tinde Carlbrand, ansvarig för engagemangsfrågor hos Act Svenska kyrkan.

En icke jämställd representation i organisationer som jobbar med sociala rättvisefrågor har betydelse för hur dessa frågor kommer behandlas i framtidens politik, civilsamhälle och företag. Engagemanget är också en demokratiskola där individer får medborgerliga färdigheter som att kunna uttrycka sina åsikter och argumentera med respekt för vad andra tycker samt att lära sig samarbeta och kompromissa.

– Att lära sig och använda sig av detta i exempelvis styrelsearbete och andra former av ideellt engagemang ger viktiga färdigheter för framtiden. Det är problematiskt när demografiska grupper inte nås i samma utsträckning av den kunskapen, säger Tinde Carlbrand.

Förstudien visar på ett antal tendenser och åtgärder som civilsamhället kan förhålla sig till när det gäller unga mäns engagemang. Bland annat lyfter de unga männen fram att tydliga och konkreta uppgifter är ytterst viktigt för att de ska vilja engagera sig. Att de ska känna att de gör skillnad och själva utvecklas presenteras också som viktiga aspekter. Dessutom lyfter de flesta fram vikten av att ha kul och känna gemenskap.

– Det är inget unikt för denna målgrupp, men vi behöver som organisationer ställa oss frågan hur väl de nuvarande engagemangsmöjligheterna tillgodoser alla dessa aspekter, säger Tinde Carlbrand.

Studien presenterar bland annat fyra faktorer för att förbättra representationen:

  1. Civilsamhället måste bli bättre på att kommunicera och konkret visa hur och varför organisationer jobbar med globala rättvisefrågor.
  2. De medborgliga färdigheterna hos unga män, det vill säga förståelsen för vad och hur de kan vara med och demokratiskt påverka, måste stärkas. Antingen tar fler organisationer sitt ansvar för den så kallade demokratiskolan eller så bör fler riktade insatser göras mot just gruppen unga män.
  3. Tendensen att fler kvinnor arbetar och engagerar sig i civilsamhällesorganisationer för sociala frågor riskerar att cementera representationen och behöver medvetandegöras. Medvetna rekryteringar som bryter mönstret kan behövas för att skapa en ny representation.
  4. Underrepresenterade gruppers kunskap om engagemang i globala frågor behöver förbättras. Många tillfrågade i studien upplever att de engagerade är mer insatta i frågorna och känner sig därför inte välkomna i vad de uppfattar som sammanhang där du måste ha viss förkunskap eller specifika åsikter.

Information om panelsamtalet:

Bryr sig inte unga män om omvärlden?

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Dag: 1/7 2019 15:30 - 16:30

Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 150 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande av ärkebiskopen och biskopen i Luleå stift på samernas nationaldag: Rasism, hot och hat kan aldrig rättfärdigas!6.2.2020 08:02:00 CETPressmeddelande

"Sverige har inte gjort upp med sitt koloniala förflutna när det gäller samerna, än finns det många fördomar och okunskap om samisk kultur som leder till rasism, hot och hat. Det kan aldrig rättfärdigas", skriver ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström, Luleå stift, i ett uttalande idag på samernas nationaldag.

The Archbishop to hold meeting on religion and migration21.1.2020 16:00:00 CETPress release

On 27-30 January, around 70 people from 15 European countries will gather for a meeting in Malmö on one of the major contemporary and future issues of our time, migration. The meeting is part of the programme A World of Neighbours, initiated by Archbishop Antje Jackelén. The aim is to create an interreligious European network for practitioners working with refugees and migrants, in order to promote social sustainability.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum