Svenska kyrkan

Studieresa till Uganda för journalister

Dela

Svenska kyrkan ordnar en studieresa för journalister till Uganda i mars 2016. Deltagarna besöker olika projekt i arbetet med att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det gäller bland annat flyktingarbete, samhällsuppbyggnad efter konflikten i norra Uganda, gender samt utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

Målet är att ge en god bild av situationen för befolkningen som ännu håller på att återhämta sig efter en lång konfliktperiod i norra delarna av landet. Uganda tar emot många flyktingar från andra konfliktområden i regionen, som Sydsudan och DRC. Befolkningen lever med begränsad tillgång till mat, och klimatförändringarna minskar skördarna.

Svenska kyrkan deltar sedan länge i en dialogprocess med kyrkliga företrädare i Uganda om sexuell läggning och könsidentitet. I den processen har vi också kontakt med ugandiska HBTQ-aktivister och det kommer att finnas möjlighet att träffa dessa.

Förutom huvudstaden Kampala kommer vi att åka till norra Uganda. Vi besöker projekt som Svenska kyrkans partner Lutherska världsförbundet driver och som Svenska kyrkan är med och finansierar, men även andra projekt och organisationer på plats i Uganda. Programmet blir klart i februari.

Kostnader och stipendium
Vi har plats för 4 deltagare. Kostnaden är ca 14 000 kronor, beroende av priset på flygbiljetten. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats. Vi bokar resa och boende efter överenskommelse med dig. Det är viktigt att vara korrekt försäkrad och vaccinerad vid resor till området, detta står deltagarna själva för. 
Ansökan (använd relaterat dokument nedan) ska mejlas senast 17 december. I urvalet försöker vi bland annat få spridning över landet.

Programmet
Vi reser från Arlanda och är borta i ungefär en vecka, 7-13 mars (exakta datum beror bl a på flygbokningar). Projekten som vi ska besöka ligger många timmars resa ut på landsbygden, och vägarna dit är delvis i väldigt dåligt skick. Vi räknar med att besöka projektplatser i tre dagar och utöver det blir det sammanlagt tre resdagar. Reseinformation och program skickas ut i februari.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum