Umeå kommun

Stugor runt Nydalasjön tas bort för att öka tillgängligheten

Dela

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den ligger till grund för de åtgärder som görs runt sjön. Nu är det återigen aktuellt att ta bort ett antal av Nydalastugorna för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av.

Umeå kommun tog 1983 beslut om att stugorna runt Nydala skulle rivas. Då fanns det 141 stugor runt sjön. Idag finns det 57 stugor, varav 44 är kommunägda. 

14–17 stugor rustas upp

I översiktsplanen för Nydala som beslutades av kommunfullmäktige 2012 finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Där framgår också att det ska behållas ett kluster av stugor i den nordöstra delen av sjön och att vissa stugor särskild värda att bevara, ska flyttas dit. 

Planen är att bevara och rusta upp eller bygga om 14–17 av de kommunala stugorna. De ska främst göras tillgängliga för föreningar och andra som bedriver verksamhet som passar på platsen. 1–2 stugor per år ska rustas per år. Det har visat sig att stugorna inte kan flyttas på grund av strandskyddet och stugornas skick, varför ett antal stugor få stå kvar på "sin plats".

När en stuga rivs, kommer tomten inventeras och göras mer tillgänglig för allmänheten i form av stigkopplingar utmed sjön, utsikter, plats för gemenskap, aktivitet eller vila.

13 stugor tas bort

Byggnadsnämnden hade idag att ta ställning till sex av de 13 stugor som fastighetsavdelningen sökt rivningslov för 2021.

–  Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller stugorna runt Nydala. Det finns kulturhistoriska värden och det finns värden i att göra området mer tillgängligt. I takt med att staden växer kommer fler att nyttja området, och åtgärder krävs för att göra det möjligt. Att göra i ordning stugor och fylla dem med verksamheter och ta bort stugor som har förfallit är en sådan åtgärd, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

En enig nämnd beslutade om rivningslov för sex stugor. Tidigare har rivningslov för sju stugor givits av Bygglov.

Bifogat pressmeddelandet finns en bilaga med karta och bilder på stugor som tas bort 2021 samt en bilaga med karta och lista på åtgärder samt lägesrapport.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum