AlmegaAlmega

Styr- och resursutredningen styr inte mot resultat

Dela

Styr- och resursutredningen levererade den 1 februari 2019 sitt betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6). Förslagen fokuserar på att ge lärosätena stor frihet kring sina ekonomiska resurser, utan skarpa resultatkrav. Det kan leda till att högskolans effektivitet minskar.

Idag är resurser kopplade bland annat till studenternas prestationer och till kostnadsskillnader mellan olika utbildningar, där dyrare utbildningar automatiskt får mer resurser. I Styr- och resursutredningens betänkande, som presenterades idag av utredaren Pam Fredman, föreslås dessa medel tas bort. Dessutom läggs forsknings- och utbildningsmedel i en gemensam pott.

- Lärosätena får med förslaget i full frihet att själva disponera medel mellan olika kurser och utbildningar, och inga incitament att studenterna ska bli klara med sina studier. Risken är överhängande att lärosätena producerar mer av de billigare kurserna och färre av de dyrare, och att studenternas studier förlängs. Effektiviteten i högskolan kan komma att försämras, säger Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega.

Almega och andra näringslivsorganisationer har önskat se särskilda resurser kopplat till samverkan och studenternas etablering på arbetsmarknaden, som en del av resurstilldelningen per student.

- Styr- och resursutredningen vill inte ha några samverkans- och resultatpengar kopplade till studentpengen. Det är synd, kompetenskrisen är alarmerande i tjänstesektorn och lärosätena behöver ha starka incitament att jobba nära arbetsmarknaden. Både för näringslivets och studenternas skull, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Därtill föreslår utredningen stora neddragningar i de medel som anslås till forskningsråden, medel som bygger på att forskare och lärosäten konkurrerar om de bästa idéerna. Till exempel minskas anslagen till Vetenskapsrådet.

- Återigen ett förslag som inte kommer befrämja näringslivets och samhällets behov av spetsforskning, för att lösa de stora framtidsutmaningarna. Dessutom skjuter utredaren de viktiga innovationsfrågorna framför sig, till en eventuell kommande utredning, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Bilder

Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega
Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega
Ladda ned bild
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega
Ladda ned bild
Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen
Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen
Ladda ned bild

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen29.1.2019 22:00:02Pressmeddelande

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

Stora delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas22.1.2019 06:00:00Pressmeddelande

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

Almega kommenterar överenskommelsen mellan S, C, L & Mp11.1.2019 16:19:32Pressmeddelande

Almegas kommentarer kring den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som idag presenterats. Överenskommelsen innehåller många områden som vi välkomnar som till exempel en breddning av Rut, att kompetensföretag även ska ingå i etableringsanställningar, att man ser över ett antal skatter samt att slopa förslag som vinstförbud för privata aktörer inom välfärden.

Patrick Joyce ny chefekonom på Almega11.1.2019 11:34:27Pressmeddelande

Patrick Joyce blir ny chefekonom på Almega. Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet som expert och utredare av ekonomisk politik, skattefrågor, näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Regeringskansliet och riksdagen. Patrick kommer senast från en tjänst som forskare om kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum