AlmegaAlmega

Styr- och resursutredningen styr inte mot resultat

Dela

Styr- och resursutredningen levererade den 1 februari 2019 sitt betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6). Förslagen fokuserar på att ge lärosätena stor frihet kring sina ekonomiska resurser, utan skarpa resultatkrav. Det kan leda till att högskolans effektivitet minskar.

Idag är resurser kopplade bland annat till studenternas prestationer och till kostnadsskillnader mellan olika utbildningar, där dyrare utbildningar automatiskt får mer resurser. I Styr- och resursutredningens betänkande, som presenterades idag av utredaren Pam Fredman, föreslås dessa medel tas bort. Dessutom läggs forsknings- och utbildningsmedel i en gemensam pott.

- Lärosätena får med förslaget i full frihet att själva disponera medel mellan olika kurser och utbildningar, och inga incitament att studenterna ska bli klara med sina studier. Risken är överhängande att lärosätena producerar mer av de billigare kurserna och färre av de dyrare, och att studenternas studier förlängs. Effektiviteten i högskolan kan komma att försämras, säger Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega.

Almega och andra näringslivsorganisationer har önskat se särskilda resurser kopplat till samverkan och studenternas etablering på arbetsmarknaden, som en del av resurstilldelningen per student.

- Styr- och resursutredningen vill inte ha några samverkans- och resultatpengar kopplade till studentpengen. Det är synd, kompetenskrisen är alarmerande i tjänstesektorn och lärosätena behöver ha starka incitament att jobba nära arbetsmarknaden. Både för näringslivets och studenternas skull, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Därtill föreslår utredningen stora neddragningar i de medel som anslås till forskningsråden, medel som bygger på att forskare och lärosäten konkurrerar om de bästa idéerna. Till exempel minskas anslagen till Vetenskapsrådet.

- Återigen ett förslag som inte kommer befrämja näringslivets och samhällets behov av spetsforskning, för att lösa de stora framtidsutmaningarna. Dessutom skjuter utredaren de viktiga innovationsfrågorna framför sig, till en eventuell kommande utredning, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Bilder

Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega
Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega
Ladda ned bild
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega
Ladda ned bild
Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen
Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen
Ladda ned bild

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Trappa upp reformtempot10.4.2019 08:45:21 CESTPressmeddelande

Under morgonen har regeringens vårbudgetproposition presenterats. Propositionen är ett resultat av regeringspartiernas förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna. Januariavtalet innehåller mycket bra, bland annat reformeringen av Arbetsförmedlingen och LAS samt breddningen av Rut-avdraget. - Men det är dags att regeringen trappar upp reformtempot för att förbättra kompetensförsörjningen, menar Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

Pressinbjudan: En reformerad arbetsförmedling – hur lyckades Australien?29.3.2019 16:00:00 CETPressinbjudan

Arbetsförmedlingen är på allas läppar. Australien lyfts ofta om inte alltid fram som ett exempel på hur man kan konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Vi har bjudit in Con Kittos, ordförande för ett av Australiens ledande matchningsföretag, som var med och reformerade systemet i Australien. Han kommer ge oss en bild av vad som var framgångsfaktorerna men också var fanns svårigheterna. Möjlighet att ställa frågor kommer finnas.

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum