BIL Sweden

Styrmedelsförändringar bromsade in personbilsmarknaden i juli

Dela

- I juli bröts den starka återhämtning som vi sett varje månad under det första halvåret, då 16 778 nya personbilar registrerades. Det är en minskning med 26,2 procent jämfört med samma månad förra året. Juli i fjol var en relativt bra månad efter de kraftiga minskningarna som orsakades av pandemiutbrottet och registreringarna minskade då med fyra procent jämfört med 2019. Hittills i år har registreringarna av personbilar ökat med 28 procent jämfört med samma period förra året, men ligger knappt en procent under nivån januari-juli 2019. Uppgången under första halvåret förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Inbromsning för andelen laddbara bilar

- Under juli månad ökade nyregistreringarna av elbilar med nära 95 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med drygt 30 procent jämfört med juli i fjol. Sammantaget minskade de laddbara bilarna med nära sex procent i juli jämfört med samma månad förra året. I juni uppgick andelen laddbara bilar till 49,4 procent, men i juli bromsade den in och slutade på 37,6 procent och hittills i år uppgår andelen till 39,7 procent. Att flera nya attraktiva modeller nu finns tillgängliga är grunden för årets positiva elektrifieringstrend. De månadsvisa fluktuationerna förklaras av årets styrmedelsförändringar. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybrider och en höjd bonus för elbilar. Redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar och från 1 juli höjdes förmånsvärdena generellt med 25 procent för nya bilar. I juli var 15,1 procent av nyregistreringarna en elbil och under årets första sju månader 13,2 procent, fortsätter Jessica Alenius.

- Styrmedelsförändringarna tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en mycket ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Det är tydligt att inbromsningen av andelen laddbara bilar i juli kan härledas till den höjda förmånsskatten 1 juli. Sammantaget slår dessa förändringar negativt, framför allt mot företag. I juli föll andelen nya bilar som registrerades på ett företag till 43 procent jämfört med 57,7 procent i juli ifjol. Företagen har en stor betydelse när det gäller laddbara bilar och i juni registrerades 74 procent av dem på ett företag, jämfört med 47 procent i juli. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Det är från och med nu, det andra halvåret, som vi kommer kunna se de reella effekterna av årets styrmedelsförändringar i nyregistreringarna. Vi bedömer att dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Jessica Alenius.

- Positivt är att Sverige fortsätter att ha högst andel laddbara bilar av nyregistreringarna bland EU-länderna för det första halvåret, enligt statistik från europeiska fordonsbranschen. Sveriges andel på ca 40 procent ligger betydligt över EU-snittet på 15 procent. Andelen är dock högre i Norge och Island, med 82,7 procent respektive 44,3 procent, säger Jessica Alenius.

Minskade registreringar av lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under årets första sju månader präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juli registrerades 1 548. Registreringarna i juli månad minskade med 5,4 procent jämfört med juli i fjol, som då påverkades av Coronakrisen och registreringarna minskade med 32 procent jämfört med 2019. Vid en jämförelse med juli 2019 motsvarade utfallet drygt 36 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 63,1 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger drygt nio procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 6,8 procent under juli månad och till 5,3 procent hittills i år. Under årets första sju månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar, från 629 i fjol till 1 210 i år. Förklaringen till ökningen är delvis bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Jessica Alenius.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men fortsatt fall för bussarna

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 18,7 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 3 185, vilket är en ökning med 14,1 procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i juli med drygt 81 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets sju första månader registrerades 412 bussar, vilket är en minskning med ca 45 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin. Under perioden januari – juli har var tredje nyregistrering varit en elbuss. Elektrifieringen som styrs av offentlig upphandling går fort i många svenska städer, avslutar Jessica Alenius.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 30 juli. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, följ länken nedan.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

• Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

• Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

• Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår3.1.2022 09:00:27 CET | Pressmeddelande

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Detta trots leveransproblem och förändringar av Bonus-malussystemet och förmånsvärdet för tjänstebilar. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Leveransproblem bromsar marknaden även i november1.12.2021 09:00:08 CET | Pressmeddelande

- I november registrerades 21 056 nya personbilar, en minskning med 21 procent jämfört med november förra året. Den återhämtning som präglade personbilsmarknaden under det första halvåret har följts av fem månader med minskade nyregistreringar. Hittills i år har 273 401 nya personbilar registrerats. Det är en ökning med drygt sex procent jämfört med samma period förra året, men är samtidigt elva procent under 2019 års nivå.

Laddbara bilar nu fem procent av alla personbilar i trafik1.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- I oktober minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för fjärde månaden i rad, efter den återhämtning som präglade det första halvåret. 19 962 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med oktober förra året. Hittills i år har personbilarna ökat med drygt nio procent jämfört med samma period förra året, men ligger nio procent under 2019 års nivå.

Lansering av ny uppdaterad hemsida för BRT14.10.2021 12:18:37 CEST | Pressmeddelande

Idag lanseras officiellt den nya uppdaterade webbsidan brtisverige.nu, Bus Rapid Transit. BRT-systemen finns runt om världen och så även i Sverige. Det blir allt trängre i våra städer. BRT är ett utmärkt transportmedel för att avlasta trängseln. Syftet med hemsidan är att lyfta fram de positiva fördelarna med BRT, fakta, goda exempel och utländska satsningar på kapacitetsstark busstrafik. Webbplatsen ger stöd, inspiration och kunskap om hur system för kapacitetsstark busstrafik, Bus Rapid Transit system (BRT) kan och har utvecklats världen över. Här finns också exempel från Sverige, även om de i nuläget är få. Något som BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och bussar samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag vill ändra på.

Fordonsregistreringarna minskade i september1.10.2021 09:00:10 CEST | Pressmeddelande

- I september minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för tredje månaden i rad, efter den successiva återhämtning som präglade det första halvåret. 22 634 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 21 procent jämfört med september förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en ökning med nära 15 procent jämfört med samma period förra året, men ligger drygt sex procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret. Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter blivit en tydligt hämmande faktor för produktionen. Det skapar en osäkerhet kring leveransförmågan, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti1.9.2021 09:00:03 CEST | Pressmeddelande

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum