Lindholmen Science Park

Styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

11.5.2016 08:30 | Lindholmen Science Park

Dela

Trängseln på in- och kringfartsleder är ett allt större problem för godsförsörjningen i framför allt Stockholm och Göteborg. En ny förstudie visar att befintliga vägar kan utnyttjas på ett bättre sätt genom att låta samhällsviktig och miljöklassad godstrafik få tillgång till ett prioriterat körfält. Tack vare uppkopplade fordon skulle trafiken kunna styras till specifika körfält beroende på trafiksituation och om fordonen uppfyller vissa krav.

– Vi ser att det finns stor potential att effektivisera och öka kapaciteten i den befintliga infrastrukturen. Till exempel skulle miljöklassade fordon och viktiga godstransporter under högtrafik kunna få tillgång till ett prioriterat körfält och på så sätt förbättra tillförlitligheten för godstransporter i städerna. Studien visar att det under vissa trafikförhållanden skulle förbättra trafiksituationen inte bara för den prioriterade trafiken utan för alla körfält, säger Sönke Behrends forskare inom Urban Logistics på Chalmers Tekniska Högskola.

CLOSER vid Lindholmen Science Park har tillsammans med näringsliv, forskningsinstitut och universitet genomfört förstudien som syftar till att undersöka om det går att effektivisera godstrafiken på in- och kringfartsleder.

– Tekniska lösningar finns redan. I takt med digitaliseringen ger uppkopplade fordon och infrastruktur möjligheten att styra trafiken till specifika körfält. Det vi utrett i förstudien är hur godstrafiken dynamiskt kan styras baserat på aktuell trafiksituation utifrån om fordonen uppfyller uppsatta krav. Det finns stora möjligheter nu när fordonen börjar kommunicera med infrastrukturen, säger Heléne Giaina på DB Schenker Consulting som varit projektledare för förstudien.

Nästa steg blir att utreda regelverk och vilka krav som bör ställas på fordon och godstransportörer som ska prioriteras och att vidare simulera trafikflöden för att verifiera effekterna.  

– Vi vill undersöka och se om det här kan fungera på de mest trafikerade lederna i Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är att i förlängningen kunna starta ett demonstrationsprojekt för att påvisa de samhällsekonomiska fördelarna, fortsätter Heléne Giaina

Förstudien som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen" finansieras av FFI-programmet via VINNOVA. Totalt ingår sju partners i projektet DB Schenker, AB Volvo, Scania, Chalmers tekniska högskola, KTH, Trafikverket och CLOSER vid Lindholmen Science Park. Förstudien påbörjades i april 2015 och avslutades i mars 2016.

Ladda ned slutrapporten

För mer information om förstudien kontakta:

Lina Olsson, projektledare CLOSER, Lindholmen Science Park, 031-764 70 43, lina.olsson@lindholmen.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I över 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

E-post: info@lindholmen.se

Följ Lindholmen Science Park

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Effektivare prehospital akutvård med eHälsa – fullskaliga simuleringar visar på nyttan1.11.2016 14:51Pressmeddelande

Under två veckors tid har för första gången fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika ambulansorganisationer har fått testa att använda ICT-stöd under hela förloppet och alla moment har registrerats. Projektet vill på ett helt nytt sätt påvisa nyttan med samverkande ICT-lösningar, men försöken ger också en möjlighet att studera påverkan på arbetsprocesser samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan. Resultaten kommer att göras tillgängliga för hela branschen.

Pressinbjudan: Lindholmen Software Development Day 28 oktober, 2016 - Omvälvande förändringar inom ICT, digitalisering och automation diskuteras av branschens toppnamn21.10.2016 10:42Pressinbjudan

”Disruptive Innovation - Opportunities and threats in a new business environment” är temat för årets Lindholmen Software Development Day, som den 28 oktober anordnas för tolfte året i rad. På plats som både talare och besökare finns en stor del av landets spetskompetens inom mjukvaruutveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum