Lindholmen Science Park

Styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Dela

Trängseln på in- och kringfartsleder är ett allt större problem för godsförsörjningen i framför allt Stockholm och Göteborg. En ny förstudie visar att befintliga vägar kan utnyttjas på ett bättre sätt genom att låta samhällsviktig och miljöklassad godstrafik få tillgång till ett prioriterat körfält. Tack vare uppkopplade fordon skulle trafiken kunna styras till specifika körfält beroende på trafiksituation och om fordonen uppfyller vissa krav.

– Vi ser att det finns stor potential att effektivisera och öka kapaciteten i den befintliga infrastrukturen. Till exempel skulle miljöklassade fordon och viktiga godstransporter under högtrafik kunna få tillgång till ett prioriterat körfält och på så sätt förbättra tillförlitligheten för godstransporter i städerna. Studien visar att det under vissa trafikförhållanden skulle förbättra trafiksituationen inte bara för den prioriterade trafiken utan för alla körfält, säger Sönke Behrends forskare inom Urban Logistics på Chalmers Tekniska Högskola.

CLOSER vid Lindholmen Science Park har tillsammans med näringsliv, forskningsinstitut och universitet genomfört förstudien som syftar till att undersöka om det går att effektivisera godstrafiken på in- och kringfartsleder.

– Tekniska lösningar finns redan. I takt med digitaliseringen ger uppkopplade fordon och infrastruktur möjligheten att styra trafiken till specifika körfält. Det vi utrett i förstudien är hur godstrafiken dynamiskt kan styras baserat på aktuell trafiksituation utifrån om fordonen uppfyller uppsatta krav. Det finns stora möjligheter nu när fordonen börjar kommunicera med infrastrukturen, säger Heléne Giaina på DB Schenker Consulting som varit projektledare för förstudien.

Nästa steg blir att utreda regelverk och vilka krav som bör ställas på fordon och godstransportörer som ska prioriteras och att vidare simulera trafikflöden för att verifiera effekterna.  

– Vi vill undersöka och se om det här kan fungera på de mest trafikerade lederna i Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är att i förlängningen kunna starta ett demonstrationsprojekt för att påvisa de samhällsekonomiska fördelarna, fortsätter Heléne Giaina

Förstudien som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen" finansieras av FFI-programmet via VINNOVA. Totalt ingår sju partners i projektet DB Schenker, AB Volvo, Scania, Chalmers tekniska högskola, KTH, Trafikverket och CLOSER vid Lindholmen Science Park. Förstudien påbörjades i april 2015 och avslutades i mars 2016.

Ladda ned slutrapporten

För mer information om förstudien kontakta:

Lina Olsson, projektledare CLOSER, Lindholmen Science Park, 031-764 70 43, lina.olsson@lindholmen.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I över 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

E-post: info@lindholmen.se

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Pressinbjudan: Lindholmen Software Development Day 26 oktober - Hur förändras vårt samhälle och beteende med nya mjukvarutjänster?24.10.2017 11:32Pressinbjudan

”The Software Society - The interaction between our changing behavior, our society, and the new landscape of Software Services” – Det är temat för årets Lindholmen Software Development Day, som anordnas för trettonde året i rad. Konferensprogrammet är det vassaste hittills och eventets drygt 600 platser har varit fulltecknade sedan i juni.

Innovativa storbolag driver satsning för framtidens transporter3.10.2017 16:18Pressmeddelande

I en allt mer komplex och digitaliserad bransch där automation, elektromobilitet och uppkopplade fordon är framtiden ställs nya krav på arbetssätt. Autoliv, Ericsson, Volvo Cars, Volvokoncernen och Zenuity invigde därför idag MobilityXlab på Lindholmen Science Park. Bolagen vill stärka sin position i framkant av en föränderlig fordonsbransch för att i samverkan med startups utveckla och visa upp säkrare och effektivare transporter för framtiden.

Kraftsamling för framtidens transportlösningar i Drive Swedens projekt inom regeringens samverkansprogram28.9.2017 15:46Pressmeddelande

Smartare och mer hållbara lösningar karakteriserar de aktiviteter som Drive Sweden på uppdrag av regeringen kommer att leda inom ’Nästa generations resor och transporter’ - ett av de fem nationella samverkansprogram som regeringen lanserat och finansierar. Ett flertal av Drive Swedens partners, inklusive Volvo Cars, Volvo Bussar, Nobina, RISE och KTH, kommer att utveckla och prova helt nya sätt för hur vi förflyttar oss i våra städer, vilket kan skapa en stor och påtaglig samhällsnytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum