Navet

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Dela

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

NAVET Analytics vill främst lyfta fram två intressanta effekter, bostadsmarknadens motståndskraft och den dramatiska påverkan på byggandet av privata lokaler. Trots en mycket kraftig ökning av arbetslösheten och en stor osäkerhet på marknaden har bostadspriserna inte påverkats negativt, snarare tvärt om. En lärdom man kan ta med sig från denna kris är således att det inte alltid finns ett direkt samband mellan en svag konjunktur och fallande priser på bostäder. De grupper som drabbats av arbetslöshet denna gång är inte i första hand de grupper som efterfrågar småhus eller bostadsrätter, utan det har främst handlat om ungdomar eller nyanlända, som arbetar i olika serviceyrken.

Att bostadspriserna och omsättningen på fastighetsmarknaden har slagit rekord, trots en vikande ekonomi, beror på att många hushåll spenderat mer tid i hemmet på grund av tillfälliga permitteringar, inställda utlandsresor och distansarbete. Detta, i kombination med löften om låga räntor under flera år och tillfälliga amorteringslättnader, har bidragit till kraftigt stigande bostadspriser och ett uppsving i bygghandeln mitt i en brinnande lågkonjunktur. Lättare att förstå är däremot det minskade resandets påverkan på nystartade hotellprojekt eller den ökade e-handelns inverkan på detaljhandelns bygginvesteringar. Kraften i investeringsnedgången var emellertid överraskande.

Under årets första tre kvartal sjönk husbyggnadsinvesteringarna inom såväl hotell som detaljhandeln med vardera 35 procent, jämfört med samma period 2019. NAVET Analytics ser att många av årets tillfälliga förändringar på marknaden kommer att bli bestående. Det handlar om ett nytt invant beteende, digitalisering, yngre generationers drivkrafter och ett ansvarstagande när det gäller klimatförändringar. Vi kommer att få se stora och intressanta förändringar när det gäller såväl bostadsmarknaden som lokalmarknaden framöver, säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Navet
Navet
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan 1989 hjälpt kunder till Bättre Affärer inom tre samverkande affärsområden:

- NAVET Analytics
- NAVET Corporate finance
- NAVET Affärssystem

Navet är oberoende och verkar där du verkar. Som kund får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera bättre affärer. År efter år.

Följ Navet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Navet

Navet rekryterar Ulrik Szokolay, specialist inom affärs- och varumärkesstrategier8.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Navet rekryterar Ulrik Szokolay i en ny befattning som Senior Business Developer i Navet. Efterfrågan på Navets kvalificerade analystjänster ökar kraftigt och sedan vi etablerade vårt nordiska exklusiva partnerskap med Quilt.ai ser vi behovet av att ytterligare stärka vår rådgivningskompetens inom framtidsrelevanta affärsinsikter. Genom vår världsledande AI-baserade metodik gör vi det möjligt för våra kunder att i stor skala förstå sin marknad, konkurrenterna och målgrupperna.

Navet etablerar Crossborder Insight – en unik möjlighet till ökad insikt och kunskap kring centrala tillväxtfrågor i Öresundsregionen, med stöd av AI23.3.2021 12:01:44 CET | Pressmeddelande

Under Bättre affärer-dagen den 14 april 2021 presenterar Navet för första gången Crossborder Insight som analyserar Öresundsregionens centrala tillväxtfrågor. Genom världsledande teknik, baserad på big data och AI lyssnar vi i Crossborder Insight in vad hela den relevanta populationen i Öresundsregionen uttrycker kring tillväxtfrågorna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum