Lernia

Sundsvalls kommun planerar för sex vindkraftsparker – här är utbildningen som ska stötta med arbetskraft

Dela

Dagens energisystem håller på att förändras och om mindre än åtta år ska många av regeringens ambitiösa energi- och klimatmål uppnås, bland annat genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. Sundsvalls kommun planerar nu för sex nya vindkraftsparker fram till 2040. För att genomföra omställningen och möta efterfrågan på uppdaterad kompetens erbjuder utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Sundsvall.

Sundsvalls kommun planerar för sex områden för exploatering av vindkraftsparker. I kommunens översiktsplan föreslås det bland annat vindkraftsparker i Långåsen (Anundgårdsåsen) och Högsvedjan söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön. Om målet om 100 procent förnybar el 2040 ska uppnås måste tempot i omställningen accelerera och för det krävs fler tekniker och ingenjörer med relevant kompetens. Med start i höst erbjuder därför Lernia yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker med bas i Sundsvall.

 - Det här är en viktig utbildning för regionen och för den som vill vara med och skapa morgondagens samhälle. Därför är vi väldigt glada över att kunna erbjuda den här utbildningen som också bidrar till att nå Sveriges ambitiösa hållbarhetsmål, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Enligt det internationella energirådet (IEA) är den havsbaserade vindkraften avgörande för den gröna omställningen i världen. Utbildningen blir därför en viktig beståndsdel i det globala arbetet med energiomställningen och ger möjligheter till att arbeta internationellt. Yrket som vindkraftstekniker är variationsrikt. Arbetet omfattar planering, underhåll och driftarbete men du förväntas även vara elektriker, systemansvarig och bra på att klättra. Utbildningen är CSN-berättigad och bedrivs på heltid i 1,5 år.

 - Rollen som vindkraftstekniker ser jag som ett framtidsyrke där man får lära sig om både mekaniskt arbete och elproduktion. Satsningar och utbyggnationer av vindkraftsparker ser vi bara kommer att fortsätta och om vi ska klara omställningen till en mer hållbar energiförsörjning behöver vi helt klart fler inom denna yrkesroll, säger Jan Engblom, platschef på Lernia Bemanning.

Erik Fellbrink studerar till Internationell vindkraftstekniker just nu och är en av dem som snart kommer kunna börja arbeta inom den växande näringen.

 - För mig är vindkraft framtiden både från ett hållbarhetsperspektiv och jobbperspektiv, jag tror att den kommer betyda mycket för oss på landsbygden i form av nya arbetsmöjligheter. Det vill jag helt enkelt vara en del av, säger Erik Fellbrink.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 22 augusti.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum