EVRY

Supergasellen Infraservice Group väljer EVRY och ett helt molnbaserat IT-stöd för fortsatt tillväxt

Dela

(Stockholm 8 juni 2016) EVRY har tecknat ett nytt avtal med Infraservice Group som år 2015 blev utnämnt till Sveriges mest snabbväxande företag. Infraservice Group är verksamma inom järnvägsbranschen. Avtalet omfattar en helt molnbaserad driftlösning i Azure samt införande och drift av Office 365 integrerat med ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV. Den nya outsourcade lösningen syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt expansion och ett enklare, mer effektivt arbetssätt och projektstyrning i en geografiskt utspridd organisation.

EVRY tar genom avtalet ett helhetsansvar för införande, drift och support av den nya IT-miljön som ska ge enkel och säker tillgång till funktioner som exempelvis dokumenthantering, ekonomi, projekthantering, HR och Business Intelligence.

”I takt med vår höga tillväxt ser vi ett ökat behov av en tillgänglig IT-miljö och ett affärssystem som stödjer våra regioner och teknikområden på bästa sätt. En effektiv projektstyrning är en avgörande framgångsfaktor i en verksamhet som vår. Det handlar förstås både om att hitta ett smidigt arbetssätt men också att kunna följa upp verksamhetens olika delar på ett bästa sätt. EVRY känns som en partner som förstår vår verksamhet och kan hjälpa oss växa och utvecklas. Att de har både bred och djup kompetens inom den här typen av helhetslösningar har också avgjort när vi sett till de olika alternativen”, säger Sofia Lind, chef för HR & kommunikation på Infraservice Group AB.

”Infraservice är ett väldigt bra exempel på hur framgångsrika entreprenörsdrivna företag behöver ett IT-stöd som matchar verksamheten och tillväxten på bästa sätt. Med en modern, sammanhållen och helt molnbaserad lösning undviker Infraservice att arbeta i öar av information och får istället tillgång till en helt integrerad IT-miljö, oavsett var man befinner sig och vilken typ av enhet som används. Att det är en av landets Supergaseller som ger oss det här förtroendet gör oss förstås särskilt glada”, säger Fredrik Almén, Sverigechef EVRY.

”Med den här lösningen kan vi ge Infraservice en lösning i absolut framkant av utvecklingen. Till stor del handlar det om att skapa verktyg för att de ska kunna fokusera på sin egen verksamhet utan att tänka på frågor om exempelvis drift, tillgänglighet och skalbarhet. Möjligheterna att möta nya behov och arbetssätt är väldigt goda. Med system som är byggda för varandra tar vi också bort trösklarna för framtida integrationer”, säger Mikael Trohlin, konsultchef för EVRY i Jönköping.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 9 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 13 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

Om Infraservice

Infraservice Group AB med huvudkontor i Nässjö förväntas under 2016 nå en omsättning på ca 150 MSEK. Utöver huvudkontoret i Nässjö har företaget etableringar i Alvesta, Umeå, Stockholm och Göteborg och är i dag 35 anställda.

Företaget drivs av nytänkande entreprenörer med bakgrund i branschen som har en ambitionen om att bygga en kultur av lärande och entreprenörskap samt skapa möjlighet och förutsättningar för nyutexaminerade och mindre erfarna personer att få jobb och utvecklas i branschen.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum