Göteborgs stift

Susanne Rappmann vigs till biskop 4 mars

Dela

Söndagen den 4 mars 2018 vigs Susanne Rappmann, kyrkoherde i Mölndals pastorat, till biskop för Göteborgs stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

 Susanne Rappmann valdes till biskop i november och hon efterträder Per Eckerdal som går i pension. 

– Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften som biskop i Göteborgs stift med allt vad det innebär; inte minst att verka för enhet och att uppmuntra församlingarna i deras arbete. Till att börja med kommer jag att ägna mycket tid åt att skapa relationer med människor och sammanhang inom och utanför Svenska kyrkan, säger Susanne Rappmann som blir Göteborgs stifts 24:e biskop och den första kvinnan.

Susanne Rappmann är född 1965 och prästvigdes 1992 för Göteborgs stift. Hon bor i Lindome och arbetar sedan 2014 som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Hon är också kontraktsprost i Mölndals kontrakt. Tidigare har Susanne bland annat arbetat som kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling och komminister i Stensjöns församling. Hon är teologie doktor och har också arbetat som universitetslektor vid Karlstads universitet samt vid Bräcke Diakoni.

Som sitt valspråk har Susanne Rappmann valt: ”Vår Gud bär sår”. Det är inspirerat av Ylva Eggehorns dikt ”No other God has wounds”
– Tron på en Gud som bär egna och andras sår hör till det mest hoppfulla jag vet – och hopp tror jag att vår tid behöver. Vi behöver hopp som kämpande människor men också som kyrka. Genom valspråket vill jag inspirera till att våga dela sårbarhet, tro på försoningens möjlighet och omsätta tron i praktisk handling.

Vid vigningen tar Susanne Rappmann en ny biskopskåpa i bruk. Kåpan är designad och sydd av Katarina Ahl, Studio ebba gabrielle i Landskrona, och är gjord av återanvända textilier. Kåpan har färgerna blått och vitt med broderier inspirerade av Susannes valspråk och biskopsvapen.

Biskopsvigningen kommer att webbsändas
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/biskopsvigning-av-susanne-rappmann

Biskop Susanne tas emot som biskop i Göteborgs stift lördagen den 10 mars kl 16.00
I en gudstjänst som leds av domprost Karin Burstrand i Göteborgs domkyrka tas biskop Susanne Rappmann emot i stiftet. Efter gudstjänsten blir det mingel i domkyrkan.

ACKREDITERING till biskopsvigningen
Ackreditering för reportrar och fotografer ska ske senast torsdagen den 1 mars. Skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till daniel.bramsell@svenskakyrkan.se.
Pressplatser kommer att finnas längst fram i sidogången, nära högaltaret, och ska vara intagna senast kl. 10.45.

FOTOGRAFERING vid biskopsvigningen
Under gudstjänsten får fotografering endast ske från fotobrygga längst fram vid sidan om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Direkt efter biskopsvigningen ställer den nyvigda biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkan. Då finns också tillfälle att ställa korta frågor. För längre intervjuer kontakta pressekreteraren i Göteborgs stift Torgny Lindén, 0706-33 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se.

Pressfoton läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka bara ”OK”.    

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum