Framfot

Svagt stöd från chefen ger 3,5 gånger sämre resultat under pandemin

Dela

Bra stöd från chefen leder till bättre resultat för verksamheten – inte minst under pandemin. I en undersökning gjord av Framfot företagsutbildning svarar 62% av ledarna som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef att verksamheten går bra eller mycket bra. Av de som saknar stöd från sin chef upplever bara 37% detsamma.

Denna bild får ej användas.
Denna bild får ej användas.

”Jag kan inte påstå att resultatet förvånar mig”, säger Anna Furuhäll, VD på Framfot företagsutbildning. ”De svar som samlats in bekräftar det vi redan visste. Bra stöd från närmsta chef bidrar till bättre resultat och högre engagemang på jobbet. Det som överraskar är den stora och märkbara skillnaden på hur mycket bättre det verkar gå för verksamheter där ledarna upplever att de får stöd.”


Organisationer med bra ledarskap gör bättre resultat

Undersökningen har pågått under perioden juni 2020 – februari 2021 och 2514 personer har svarat på frågor om upplevt stöd och organisationens hälsa. Av dem uppger 1694 personer att de har en ledande roll. Utifrån svaren kan vi konstatera att ledare som upplever sig ha bra eller väldigt bra stöd från sin närmsta chef också svarar att det går bättre för organisationen som helhet, än vad ledare med sämre stöd från närmsta chef gör.

Drygt 6 av 10 chefer som upplever att de alltid eller ofta får stöd från sin närmsta chef anger att verksamheten går bra. Knappt 4 av 10 med sämre stöd upplever detsamma.


Verksamheter som inte stöttar sina ledare går 3,5 gånger sämre

När det gäller verksamheter som går dåligt verkar sambandet ännu tydligare. Bara 6% av de ledare som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att det går dåligt eller mycket dåligt för organisationen. Motsvarande siffra från chefer med mindre eller obefintligt stöd är 21%. Det är 3,5 gånger så många och det verkar alltså som att organisationer med närvarande och stöttande ledare är de som går segrande ur pandemin.


En av fyra får sällan eller aldrig det stöd de behöver

Värt att nämna är att drygt en fjärdedel (27%) av de deltagande ledarna i undersökningen upplever att de sällan eller aldrig får det stöd de behöver från sin närmsta chef. En intressant siffra med tanke på hur stor påverkan ledarskapet har när det gäller både motivation och verksamhetsresultat.

”Jag är övertygad om att de flesta ledare vill och försöker ge sina medarbetare det stöd de behöver” menar Anna Furuhäll. ”Men förutsättningar i form av tid, resurser eller kompetens för det saknas ofta i verkligheten.”

👉 Läs mer om studien här.

 

Bli trygg i din roll som ledare med rätt kompetensutveckling 💡

Vi hjälper dig att våga ta steget och lyckas i yrkeslivet. Med praktiska och behovsanpassade utbildningar får du rätt förutsättningar för att lyckas i rollen och nå framgång.

🔸 Certifierad ledare

Komplett chefsutbildning för dig som vill bli trygg och respekterad i rollen som ledare.

🔸 Ny som chef

Ny som chef är ledarskapsutbildningen för dig som vill öka din kompetens och känna dig säker i ditt nya ledarskap.

🔸 Bygga team

Ledarskapsutbildning för dig som vill bygga framgångsrika team som når organisationens mål.

🔸 Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill stärka personalens förmåga till självständigt arbete.

Vill du vara säker på att du inte missar några nyheter från oss?

Tips, videos, mallar och interaktiva tester väntar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Framgångsmagasinet!

Kontakta oss om du vill veta mer om ledarskaputveckling!

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Denna bild får ej användas.
Denna bild får ej användas.
Ladda ned bild
Drygt 6 av 10 (62%) chefer som upplever att de alltid eller ofta får stöd från sin närmsta chef anger att verksamheten går bra. Knappt 4 av 10 (37%) med sämre stöd upplever detsamma.
Drygt 6 av 10 (62%) chefer som upplever att de alltid eller ofta får stöd från sin närmsta chef anger att verksamheten går bra. Knappt 4 av 10 (37%) med sämre stöd upplever detsamma.
Ladda ned bild
Bara 6% av de ledare som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att det går dåligt eller mycket dåligt för organisationen. Motsvarande siffra från chefer med mindre eller obefintligt stöd är 21%.
Bara 6% av de ledare som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att det går dåligt eller mycket dåligt för organisationen. Motsvarande siffra från chefer med mindre eller obefintligt stöd är 21%.
Ladda ned bild
Värt att nämna är att drygt en fjärdedel (27%) av de deltagande ledarna i undersökningen upplever att de sällan eller aldrig får det stöd de behöver från sin närmsta chef.
Värt att nämna är att drygt en fjärdedel (27%) av de deltagande ledarna i undersökningen upplever att de sällan eller aldrig får det stöd de behöver från sin närmsta chef.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Framfot
Framfot
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

0220-600 680https://www.framfot.se

Vi tror på utveckling som en väg till framgång
Vi älskar att göra det vi gör, och det är att hjälpa andra att bli bäst på det de gör. Vi vet att utveckling och glädje i arbetslivet går hand i hand. Och människor som får rum att växa skapar tillväxt. Därför brinner vi för att skapa mod och engagemang som leder till förändring

Utbildning för framgång
Vill du bli bäst på det du gör? Och ha roligt medan du gör det? Vi erbjuder behovsanpassade och praktiska utbildningar där du får stöd före, under och efter. Hur vi gör det utgår helt från din situation och dina förutsättningar.

Bli trygg i din roll som ledare med rätt kompetensutveckling 💡
Vi hjälper dig att våga ta steget och lyckas i yrkeslivet. Med praktiska och behovsanpassade utbildningar får du rätt förutsättningar för att lyckas i rollen och nå framgång.


🔸 Certifierad ledare

Komplett chefsutbildning för dig som vill bli trygg och respekterad i rollen som ledare.

🔸 Ny som chef

Ny som chef är ledarskapsutbildningen för dig som vill öka din kompetens och känna dig säker i ditt nya ledarskap.

🔸 Bygga team

Ledarskapsutbildning för dig som vill bygga framgångsrika team som når organisationens mål.

🔸 Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill stärka personalens förmåga till självständigt arbete.


Se alla utbildningar på framfot.se

Följ Framfot

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.