Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svar från Medieombudsmannen på anmälan från Svenskt Ambulansflyg

Dela

Medieombudsmannen (MO) meddelar att de saknar skäl att rikta kritik mot Dagens Nyheter för anmälda artiklar och anser att det inte går att klandra tidningen i den aktuella frågan.

Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg konstaterar att media inte behöver hålla sig inom ramarna för vad som är sant och falskt. Foto: Klas Sjöberg
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg konstaterar att media inte behöver hålla sig inom ramarna för vad som är sant och falskt. Foto: Klas Sjöberg

 – Vi konstaterar att media inte behöver följa sina egna etiska regler, exempelvis att hålla sig inom ramarna för vad som är sant eller falskt eller att bedriva otillbörlig påverkan, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har i tidigare pressmeddelande berättat om anmälan till MO, vilken gjordes främst av ”hänsyn till våra medarbetare som känner sig utsatta av osakliga påståenden som angriper deras profession”. Det är något som Medieombudsmannen inte prövar, med hänvisning till att personerna inte är namngivna.

Nya tveksamma påståenden

Svenskt Ambulansflyg anser inte att MO i sitt svar fullt ut prövar de punkter som kommunalförbundet hänvisar till. Istället väljer MO att förtydliga och förstärka påstående som Dagens Nyheter felaktigt hävdar är sanna, trots att MO uttalat inte värderar vad som är sant eller falskt. Dessutom lyfter MO nya tveksamma påståenden som av en betraktare skulle kunna uppfattas som sanningar. Svenskt Ambulansflyg ser dock inget värde i ytterligare fördjupning.

– Vi vidhåller att Dagens Nyheter inte agerat korrekt, trots att MO inte ser anledning att klandra tidningen. Det är också beklagligt att branschens eget prövningsorgan med historia från 1916, inte tar ett större ansvar, säger Anders Sylvan.

Nödvändig del av ett demokratiskt samhälle

Svenskt Ambulansflyg välkomnar studier av hur media agerar 2022 med utgångspunkt från nämnda artiklar och material tillsammans med anmälan och svar från MO. Alla delar är diarieförda av KSA och kan lämnas ut vid begäran. Det som saknas för helheten är de inspelningar som Dagens Nyheter bandat under intervjuer utan förvarning. De vill tidningen inte vill dela med sig av.

– Ytterst handlar det om medias och journalistikens förtroende och status. Svenskt Ambulansflyg välkomnar seriös granskning och ser media som en nödvändig del av ett demokratiskt samhälle, även kallat den tredje statsmakten, säger Anders Sylvan.

MO belyser ramarna för inom MO:s prövning.

MO provar inte medias arbetsmetoder, ej heller om någon person blivit kränkt, om inte personen är namngiven. MO prövar heller inte vad som är sant eller falskt eller vad som är bäst eller mest önskvärt i frågan om att låta en av media kritiserad part komma till tals. MO konstaterar att media själv väljer infallsvinkel. 

Läs svaret från Medieombudsmannen

Läs anmälan till Medieombudsmannen

Läs presstext om anmälan till Medieombudsmannen

Kontakter

Bilder

Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg konstaterar att media inte behöver hålla sig inom ramarna för vad som är sant och falskt. Foto: Klas Sjöberg
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg konstaterar att media inte behöver hålla sig inom ramarna för vad som är sant och falskt. Foto: Klas Sjöberg
Ladda ned bild

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum