Svenska kyrkan

Svår torka i Afrika – akuta insatser krävs i Etiopien

Dela

Den värsta torkan på 30 år har drabbat Etiopien som står inför en omfattande svältkatastrof och behöver akuta hjälpinsatser. Över 10 miljoner människor riskerar hungersnöd och över två miljoner i riskzonen är undernärda barn. Orsaken är uteblivna regn på grund av väderfenomenet El Niño, som har drabbat flera länder i södra och östra Afrika.

Etiopien behöver akuta hjälpinsatser. Över 400 000 boskapsdjur har hittills dött av torkan, och tillsammans med uteblivna skördar finns ingen möjlighet till försörjning. Foto: Mikkel Østergaard, DCA/ACT Alliance.

Under normala förhållanden förser regnperioden i Etiopien 80-85 procent av befolkningen med mat. De uteblivna regnen med förstörda skördar som följd innebär att landet nu befinner sig i den värsta torkan på över 30 år. 

– Svenska kyrkan bidrar inledningsvis med 2,6 miljoner kronor till akuta insatser för 150 000 människor i de åtta värst drabbade områdena. Vi har också startat en insamling till hjälparbetet för de drabbade, säger Kristina Hellqvist, chef för Svenska kyrkans humanitära team.

Ber om omvärldens stöd
Etiopien har kommit långt sedan svältkatastrofen på 1980-talet, men trots ett väl utvecklat varningssystem och bättre ekonomi har behoven blivit så omfattande att regeringen ber om internationellt stöd. Enligt FN:s humanitära organisation OCHA har bara hälften av de pengar som behövs kommit in.

– Läget är brådskande och mycket allvarligt. Utöver de förstörda skördarna har hundratusentals boskapsdjur dött. Det innebär att människor står utan möjlighet till försörjning, säger Kristina Hellqvist.

Enligt OCHA kan antalet människor i behov av hjälp i Etiopien stiga till 15 miljoner om inte hjälpinsatserna ökar innan torkan når sin kulmen mot sommarhalvåret.

Akuta insatser som räddar liv
Svenska kyrkan har länge samarbetat med partners i de drabbade regionerna. Den pågående insatsen, med akut stöd till 150 000 människor, består bland annat av:

  • Mat- och vattenutdelning
  • Sjukvård och behandling av undernärda barn
  • Utsäde, gödningsmedel och ny boskap
  • Boskapsfoder och veterinärhjälp
  • Försörjningsstöd 

Rätten till mat
Mat är en grundläggande mänsklig rättighet – men ändå har 795 miljoner människor inte tillräckligt att äta. Många länder drabbas återkommande av perioder med torka eller översvämningar som äventyrar tillgången till mat. Därför arbetar Svenska kyrkan även långsiktigt med att minska riskerna och sårbarheten när extremt väder uppstår, exempelvis genom plantering av träd och buskage som stoppar vattenflöden, kunskap om effektivare odling och mer tåliga grödor samt hantering av vattenresurser.

Läs mer om torkan och möjligheten att hjälpa

Kontaktperson
Kristina Hellqvist, chef för humanitära teamet, Svenska kyrkan, nås via pressekreterare Ewa Almqvist, tfn 0705-469677.

Fakta: El Niño

El Niño är ett väderfenomen som uppstår med viss regelbundenhet då yttemperaturen i Stilla havet blir varmare än normalt. El Niño drabbar främst redan utsatta länder kring ekvatorn med antingen kraftig nederbörd och översvämningar eller uteblivna regn och svår torka. Resultatet är att människor drabbas av både matbrist och förlorade inkomster. Tropiska och dödliga sjukdomar ökar och många människor tvingas även på flykt.

Det finns studier som visar på en orsakverkan mellan El Niño-fenomenet och klimatförändringar: människans klimatpåverkan värmer upp haven och ökar risken för El Niño, där havens vindar och strömmar ändrar kurs. El Niño i sin tur förvärrar klimatförändringarna genom att frigöra värme i atmosfären som påverkar nederbörden och leder till extrema väder.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum