Skogsstyrelsen

Svåra betesskador på skog i brandområdet

Dela

Betande vilt har orsakat omfattande skador på plantorna som sattes i området efter branden i Västmanland 2014. Var femte planterad tall har det senaste året fått toppskottet avbetat av hjortdjur, visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort.

Tallplanta betad av älg. Foto: Skogsstyrelsen
Tallplanta betad av älg. Foto: Skogsstyrelsen

– Att nästan 20 procent av de inventerade plantorna hade skador förvånade oss och omfattningen är oroväckande. Skadorna begränsar tillväxten, påverkar skogsägarnas ekonomi och kan om de upprepas i värsta fall ta död på plantorna, säger Göran Hagerfors, Skogsstyrelsens projektledare för brandområdet.

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har det tom 2017 genomförts åtgärder för att få upp ny skog på drygt tre fjärdedelar av det totalt cirka 4 000 hektar stora område som ska återbeskogas. Kostnaden beräknas till cirka 40 miljoner kronor. Huvuddelen har planterats med tall.

För att få en bild av hur mycket älg och andra hjortdjur betat i brandområdet har Skogsstyrelsen gjort en inventering av de plantor som sattes i jorden under 2015 och 2016. De frösådda plantorna ingår inte i inventeringen, bland annat eftersom de ännu inte blivit så höga att de är särskilt intressanta som mat för älg och kronhjort.

Inventeringen visar att nästan 20 procent av tallplantornas toppskott hade betats av hjortdjur. Skadorna har därmed nästan fördubblats jämfört med föregående år.

Orsakerna till de höga betesskadorna bedöms vara att områdets dragningskraft för hjortdjur som älg, kronhjort och rådjur nu ökar. Den hårda vintern kan ytterligare ha bidragit till ökningen.

Betesskadorna innebär att tallarna får en nackdel i konkurrensen med annan vegetation, till exempel lövträd, som då riskerar att tränga ut tallen.

Det finns en relativt stor mängd föda för älg och andra hjortdjur i området vilket gör att det inte borde vara någon brist på foder. Ändå är skadorna omfattande på tallarna.

– Det här visar tydligt visar att det nu behövs kraftfulla åtgärder. Samarbete och tät dialog mellan främst markägare och jägare ärenda vägen framåt. För att få effekt behöver hjortdjursförvaltningen i ett större område än bara brandområdet involveras, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Mer information:

Göran Hagerfors, projektledare för brandområdet, distrikt Uppsala-Västmanland, Skogsstyrelsen, 018-27 88 24, 070-665 16 17, goran.hagerfors@skogsstyrelsen.se

Matts Rolander, regional viltsamordnare, distrikt Uppsala-Västmanland, Skogsstyrelsen, 018-27 88 43, 070-396 67 01, matts.rolander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Tallplanta betad av älg. Foto: Skogsstyrelsen
Tallplanta betad av älg. Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum