Försäkringskassan

Svårt att komma tillbaka i arbete vid långa sjukskrivningar

Dela

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013. Sannolikheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid en person är borta från arbetsmarknaden. En ny analys från Försäkringskassan visar att fler individer befinner sig i långa sjukskrivningar än vad statistiken vid en första anblick visar.

Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid i Sverige. Den nuvarande ökningen inleddes redan 2013 och inte 2016 när den bortre tidsgränsen togs bort.

– De långa sjukfallen är en fråga för hela samhället och inte enbart Försäkringskassan. Det handlar bland annat om hur regelverk för sjukersättning utformas, vilket stöd den enskilde får av hälso- och sjukvården och på vilket sätt deras förmåga skulle kunna tas om hand på arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Historiskt har en stor del av de långa sjukfallen övergått till sjukersättning. Sedan regelverket för sjukersättning skärptes 2008 har sjukersättningens dämpande effekt på de långa sjukfallen avtagit.

Analysen bifogas pressmeddelandet. 

De tre viktigaste slutsatserna i analysen

  • De långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt de senaste åren och antalet är betydligt fler än vad statistiken vid en första anblick visar.

  • När statistiken korrigeras med uppgifter om antalet personer som återvände till sjukskrivning efter att tidigare uppnått maximal ersättningstid, framgår att ökningen av långa sjukskrivningar påbörjades redan 2013, och inte under 2016 då den bortre tidsgränsen togs bort.
     
  • Den nuvarande ökningen innebär att fler individer åter kommer att ha sjukskrivningar på fem år eller längre. Det är en stor utmaning för samhället att skapa förutsättningar för dessa individer att hitta tillbaka till arbetslivet. Är det inte möjligt måste frågan ställas om de ska vara kvar i sjukskrivning eller kunna beviljas sjukersättning.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum