Försäkringskassan

Svårt att komma tillbaka i arbete vid långa sjukskrivningar

Dela

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013. Sannolikheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid en person är borta från arbetsmarknaden. En ny analys från Försäkringskassan visar att fler individer befinner sig i långa sjukskrivningar än vad statistiken vid en första anblick visar.

Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid i Sverige. Den nuvarande ökningen inleddes redan 2013 och inte 2016 när den bortre tidsgränsen togs bort.

– De långa sjukfallen är en fråga för hela samhället och inte enbart Försäkringskassan. Det handlar bland annat om hur regelverk för sjukersättning utformas, vilket stöd den enskilde får av hälso- och sjukvården och på vilket sätt deras förmåga skulle kunna tas om hand på arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Historiskt har en stor del av de långa sjukfallen övergått till sjukersättning. Sedan regelverket för sjukersättning skärptes 2008 har sjukersättningens dämpande effekt på de långa sjukfallen avtagit.

Analysen bifogas pressmeddelandet. 

De tre viktigaste slutsatserna i analysen

  • De långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt de senaste åren och antalet är betydligt fler än vad statistiken vid en första anblick visar.

  • När statistiken korrigeras med uppgifter om antalet personer som återvände till sjukskrivning efter att tidigare uppnått maximal ersättningstid, framgår att ökningen av långa sjukskrivningar påbörjades redan 2013, och inte under 2016 då den bortre tidsgränsen togs bort.
     
  • Den nuvarande ökningen innebär att fler individer åter kommer att ha sjukskrivningar på fem år eller längre. Det är en stor utmaning för samhället att skapa förutsättningar för dessa individer att hitta tillbaka till arbetslivet. Är det inte möjligt måste frågan ställas om de ska vara kvar i sjukskrivning eller kunna beviljas sjukersättning.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum