DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Svårt att nå jämlikhet när funktionshinderfrågorna saknas

Dela

Jämlikhetskommissionens slutbetänkande saknar ett funktionshinderperspektiv med tydliga och konkreta förslag. Det innebär att målet om jämlikhet inte kommer att kunna uppnås, skriver DHR:s i sitt remissvar.

DHR har gått igenom Jämlikhetskommissionens slutbetänkande ”En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46”. Förbundets viktigaste synpunkt är att betänkandet saknar ett funktionshinderperspektiv och att det därför blir svårt att uppnå jämlikhetsmålet.

-        Vi menar att utredningen inte har tagit hänsyn till att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning måste förbättras. En viktig utgångspunkt som hade behövt lyftas på ett tydligt sätt är att personer med funktionsnedsättning som grupp har lägre inkomst och högre utgifter kopplat till sin funktionsnedsättning samt sämre självupplevd hälsa än befolkningen i övrigt, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande.

Orsaker till fattigdom kan vara svårigheten att få jobb, merkostnader som inte alltid blir ersatta och avgifter för till exempel hemtjänst och för hjälpmedel.

-        Åtgärdas inte den fattigdom som finns i dag, riskerar kommissionens förslag med nya skatter att slå extra hårt mot personer med funktionsnedsättning, förklarar Åsa Strahlemo.

Att slutbetänkandet saknar förslag om förbättrad fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är bekymmersamt, anser hon.

-        Det är en ju förutsättning för deltagande inom alla områden i samhället och något som vi vet inte fungerar idag. Många enkelt avhjälpta hinder är fortfarande inte åtgärdade och kollektivtrafiken är alltjämt inte fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

DHR har förslag

Sammantaget ser DHR att utredningens förlag inte kommer att kunna uppfylla de krav som ställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det krävs många fler och kraftfullare åtgärder för att uppnå jämlikhet för alla där personer med funktionsnedsättning blir inkluderade. Det gäller till exempel inom arbetslivet, bostadsmarknaden, hjälpmedelsförsörjningen och beskattningen.

-        Här har DHR en mängd förslag som politikerna borde ta till sig i arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Ett axplock är gemensamma riktlinjer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller bedömning av arbetsförmåga, möjligheter att flytta insatser mellan kommuner vid flytt, en rättighetslagstiftning för hjälpmedel och en förändrad beskattning av personer som har sjukersättning, säger Åsa Strahlemo.

För mer information, var god kontakta: Kristian Cornell, ombudsman, DHR, telefon 070-315 80 36, kristian.cornell@dhr.se

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum