Svensk Betong

Svensk Betong publicerar Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2

Dela

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt att kraftigt reducera betongens klimatpåverkan för en rad olika konstruktioner. Ökad användning av klimatförbättrad betong är en viktig del i arbetet. För att främja omställningen och gå från ord till handling publicerar Svensk Betong nu Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2, där första utgåvan publicerades 2019. Vägledningen är genomgående reviderad och lyfter på ett tydligare sätt fram betydelsen av att se klimatoptimering av vår byggda miljö ur ett större perspektiv. Tabeller för såväl fabriksbetong som för prefabricerade produkter har också uppdaterats för att fånga de möjligheter som den nyligen reviderade nationella tillämpningsstandarden för betong, SS 137003:2021, innebär.

Det är idag möjligt att nå upp till halverad klimatpåverkan från betong beroende på typ av konstruktion. Den reviderade standarden ger ökade möjligheter till minskad klimatpåverkan genom ytterligare öppningar för att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel.  Arbetet att klimatoptimera en betongbyggnad handlar om teknik, men lika mycket om processer. Att nyttja betongens egenskaper på ett optimalt sätt genom insatser för att välja en resurseffektiv konstruktion, rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra de valda betongsorterna. Aktiv samverkan mellan de olika aktörerna i värdekedjan är en avgörande framgångsfaktor.

  • Vi ser att det finns ett fortsatt behov av kunskapsuppbyggande och utbildning i vad som är möjligt att göra redan idag. Med utgåva 2 av Vägledning klimatförbättrad betong ger vi byggsektorns alla aktörer information och exempel på vad som är möjligt, handfasta råd och ett stöd vid kravställande för att redan idag reducera betongens klimatpåverkan säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.
  • Sverige har behov av många nya bostäder, stora infrastruktursatsningar och konstruktioner för att möjliggöra klimatomställningen. I dessa framtidsinvesteringar spelar betong en viktig roll för genomförandet och då ska vi se till att använda betong med såg låg klimatpåverkan som möjligt. Redan idag kan beställare göra medvetna val genom att efterfråga klimatförbättrad betong i upphandlingar, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Länk till hemsidan med uppdaterad Vägledning klimatförbättrad betong Utgåva 2: Vägledning - Svensk Betong

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svensk Betong
Svensk BetongSvensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

Följ Svensk Betong

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Betong

Svensk Betong lanserar nyhetssajten Forum Betong1.2.2023 09:11:26 CET | Pressmeddelande

- Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadssektorn just nu vilket gör det svårt för många att hålla sig uppdaterad om den intensiva hållbarhetsutvecklingen som sker i betongbranschen. För att öka kunskapsspridningen om betong och hur viktigt materialet är för vår samhällsutveckling och klimatomställning har vi skapat en naturlig hemvist med de senaste nyheterna och reportagen om det som händer i betongbranschen, säger Mattias Borrelid, Kommunikationsansvarig på Svensk Betong.

Långsiktig råvaruförsörjning av cement i fara trots positivt besked för Cementa13.12.2022 13:03:32 CET | Pressmeddelande

”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet," säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betong: ”Ulf Kristerssons nya regering måste lösa cementkrisen”17.10.2022 12:01:00 CEST | Pressmeddelande

Ulf Kristersson (M) är nu landets statsminister efter Magdalena Andersson (S). ”Nu är det bråttom för Ulf Kristerssons regering att lösa cementkrisen,” säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong. Hösten 2021 sa en enig Riksdag ja till den dåvarande regeringens förslag till speciallag för att möjliggöra ett tillfälligt tidsbegränsat tillstånd för företaget Cementa till fortsatt täktverksamhet vid Slite på Gotland. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022. ”Cementas tillfälliga tillstånd går ut vid årsskiftet. Cementa har lämnat in en ansökan för ett kortsiktigt, fyraårigt, tillstånd att bryta kalksten i Slite. Finns inte ett nytt tillstånd på plats till årsskiftet skapar det osäkerhet som får stora delar av byggbranschen att undra om det finns tillräckligt med cement om ett halvår. Om cementkrisen inte får en långsiktig lösning snart riskerar den att leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser,” säger Malin Löfsjögård. Enligt branschorganisationen Byggföretagen kan ett sto

Mattias Borrelid ny kommunikationsansvarig på Svensk Betong5.9.2022 14:01:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk Betong har rekryterat Telias pressansvarige Mattias Borrelid till ny kommunikationsansvarig. Rollen är en nyinrättad tjänst för att stärka organisationens kommunikations och påverkansarbete. - Det var många kandidater som visade intresse för den här tjänsten. I Mattias har vi hittat en person med bred kommunikativ kompetens som kommer att passa in perfekt i vårt team. Han har en bred erfarenhet av journalistiskt hantverk men även påverkanskommunikation från politik och branschorganisation samtidigt som han arbetat som talesperson på ett av Sveriges största företag. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Mattias för att fortsätta stärka Svensk Betongs arbete med fokus på betongens viktiga roll för samhällsutveckling och klimatomställning, säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong. Mattias Borrelid kommer senast från en position som pressansvarig på Telia. Han har en bakgrund av press- och kommunikationsarbete som tidningsredaktör på mediekoncernen Tidningar i Norr AB, poli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum