Svenska institutet för standarder, SIS

Svensk standard för äldre går på export

Dela

Svensk standard för vård och omsorg av äldre blir nu förlaga till en europastandard. Initiativet kommer från SIS, som tillsammans med nationella intressenter leder arbetet på europanivå där 16 länder deltar. Standarden är nu på remiss och det finns möjlighet att lämna åsikter. Målet är att standarden ska vara klar under nästa år.

– Populationen av äldre personer i Europa ökar, liksom antalet personer som kräver omsorgstjänster. De flesta äldre personer i Europa bor hemma och endast en minoritet får omsorg och vård i vårdhem, eftersom det är vanligare att familjen tar ett större ansvar. Det är därför viktigt att en standard spänner över hela området av omsorgstjänster, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vid standardförslagets utveckling existerade inte covid-19. Detta är därför ett utmärkt tillfälle att under remissförfarandet ta chansen att kommentera exempelvis på hygien- och smittskyddsaspekter för äldre i ordinärt och särskilt boende samt kontinuitet i vård och omsorg, säger Sarah Sim.

– Vi är nöjda över att den svenska standarden för vård och omsorg av äldre fungerat som en förlaga för att utveckla en gemensam standard i Europa. Den europeiska standarden kommer att bli mer övergripande än den svenska, säger Alexandra Antoni, projektledare vård och omsorg, SIS. Strukturmässigt är den europeiska standarden upplagd efter processer precis som ledningssystemsstandarder, till exempel ISO 9001 för kvalitet. Det gör att standarden lättare går att integrera med en organisations existerande ledningssystem. Mötet mellan svenska och europeiska experter med erfarenheter från sina respektive länder har också utvecklat standardens innehåll.

Fakta om den europeiska standarden

  • Den anger krav och rekommendationer för tjänster som tillhandahålls till den äldre personen i hemmet och i vård- och omsorgsboenden.
  • Den anger krav och rekommendationer för systematiska metoder för utförande.
  • Den är tillämplig på vård- och omsorgsutförare oberoende av struktur, organisation, äganderätt eller typ av vård- och omsorgstjänster som tillhandahålls.
  • Den kan användas på alla ledningsnivåer i organisationen för att planera, leda, tillämpa, underhålla, utveckla och förbättra kvaliteten på tjänsten.
  • Den kräver att utföraren beskriver organisationens tjänsteinnehåll.
  • Den kan användas av utföraren för interna revisioner eller självbedömning och/eller externa parter för certifiering/ackreditering för att bedöma utförarens förmåga att tillgodose den äldre personens behov och förväntningar.
  • Den kan användas vid upphandling och utbildning.

Standardförslaget presenteras vid ett remisseminarium den 25 maj 

Svensk standard SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård12.10.2020 07:46:29 CESTPressmeddelande

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum