Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk trädgårdsproduktion ska klimatsäkras

Dela

Regnet 2017 och extremtorkan 2018 drabbade svensk trädgårdsodling hårt. Ett nytt projekt ska öka trädgårdsodlarnas motståndskraft mot extremväder och förväntade klimatförändringar.

­Intresset för att äta växtbaserat gör att den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen i Sverige växer kraftigt. Värdet på produktionen bedöms enligt Jordbruksverket till drygt 5,3 miljarder kronor årligen.

– Konsumenternas intresse har ökat. Coronapandemin och debatten kring vår självförsörjningsgrad har gjort att folk är mer medvetna om vikten av att köpa svenska produkter, säger Marcus Söderlind grönsaksodlare och ordförande i LRFs trädgårdsdelegation.

Frilandsodlingen – köksväxter, plantskoleväxter, frukt och bär – står för 59 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen – köksväxter & bär, kruk- och utplanteringsväxter, snittblommor och lökblommor i kruka – står för resterande 41 procent.

Sett till den enskilda produkten dominerar morötter med ett värde av 600 miljoner kronor, följt av jordgubbar, 570 miljoner, och lövfällande träd, 510 miljoner kronor. Därefter kommer växthusgurka och tulpaner med 320 respektive 300 miljoner kronor.

Men odlingarna är känsliga för miljö- och klimatpåverkan. Nu går startskottet för en unik satsning för att öka konkurrenskraften i trädgårdsnäringen. Orsaken är de omfattande bekymmer som drabbade odlare under 2017 och 2018. Projektet, som finansieras av Jordbruksverket och EU, ska öka kunskap och ge metoder och verktyg för att möta klimatförändringar och extremväder. Fokus ligger på vatten och på odlingsteknik för växtskydd.

– Den övergripande målsättningen är att varje trädgårdsföretagare ska få verktyg för att förebygga problemen vid extremt väder. Det är viktigt för att minimera intäktsbortfall och stärker branschens konkurrenskraft på längre sikt, säger LRF Trädgårds projektledare Lotta Drabe-Vesterlund.

Förmåga att hantera överskott eller brist på vatten, samt metoder för ökat växtskydd genom förebyggande åtgärder är de två fokusområden som ingår i projektet. Det är helt avgörande för att trädgårdsföretagen ska drabbas mindre hårt av extremt väder. Utgångspunkten för insatserna är de behov som odlare och rådgivare gett uttryck för i det omfattande förarbetet.

– Metoder som kan bli aktuella är exempelvis droppbevattning av lök, användande av understödjande grödor och tunnelodling av bär som hallon i norra delarna av Sverige, säger Lotta Drabe-Vesterlund.

Satsningen innebär exempelvis kurser, både digitalt och ute på gårdar, demonstrationstillfällen och studieresor. Projektet vänder sig till odlare i hela landet.

Marcus Söderlind säger att ett så omfattande utvecklingsprojekt ger mycket mer till näringen än att betala ut tillfälliga ersättningar vid extremsituationer.

– Det här är ett samlat utvecklingsprojekt som näringen själv leder. Det är inte ofta man får den möjligheten att inventera behoven så grundligt och det är sällan som vi är så involverade som vi varit den här gången, säger Marcus Söderlind.

LRF Trädgård har en förhoppning om att höja kunskapsnivån hos både producenter och rådgivare. Det innebär en möjlighet att testa fram tekniker som fungerar just här i Sverige. Kurserna och utbildningarna lanseras genom Jordbruksverket, Hushållningssällskapen och LRF.

– Det är en unik satsning som ger kunskaper som lever vidare hos rådgivare och odlare. Och det här är metoder som fungerar både för ekologiska eller konventionella odlare, säger Marcus Söderlind.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Vägunderhåll glöms i infrastrukturpropositionen16.4.2021 13:48:50 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. – Underhållet på det statliga vägnätet är eftersatt, inte minst när det kommer till det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Även om regeringen nu höjer anslaget till vägunderhåll, så är det fortfarande för lite i förhållande till behoven. Det finns en risk att Trafikverket kommer att tvingas prioritera vägarna kring storstäderna. Vi kommer heller inte kunna ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. Detta vägval kommer förstärka klyftan mellan stad och land, vilket LRF är kritiska till, säger Mikael Bäckström, LRFs talesperson i infrastrukturfrågor.

Besvikelse när regeringen sparar in på jordbruket14.4.2021 09:10:26 CEST | Pressmeddelande

Regeringen väljer i sin vårbudget att inte dela ut 1 miljard kronor som tidigare öronmärkts för Sveriges lantbrukare. ¬¬– Vi är besvikna över att regeringen väljer att minska den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, med hänvisning till att EU tillför medel via sin återhämtningsfond för coronaeffekten. Det blir ett nollsummespel där Sveriges livsmedelsproducenter blir de ekonomiska förlorarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Ny undersökning: Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet18.3.2021 07:54:00 CET | Pressmeddelande

Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. ¬– Det är viktigt att lantbrukarna är nöjda med Greppas verksamhet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum