Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk varmblodsavel stärker LRF Hästs utveckling

Dela

Nu förstärks branschorganisationen LRF Häst med en ny intressemedlem. Avelsorganisationen för svenska varmblodiga ridhästar, Swedish Warmblood (SWB), blir nu intressemedlem i LRF och får därmed en plats i Hästdelegationen, LRF Hästs beslutande organ.

En stor andel av SWBs nära 5 000 medlemmar driver näringsverksamhet med uppfödning som huvud- eller deltidssysselsättning. Medlemskapet i LRF och samarbetet inom LRF Häst stärker båda organisationernas arbete med hästföretagarfrågor. SWBs strategi och verksamhet stödjer LRF Hästs uppdrag med att skapa förutsättningar för fler professionella hästföretag, genom ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

– Vi får en medlem i LRF med koppling till vårt arbete med hästföretagande. Jag gläds åt den här viktiga förstärkningen i LRF Häst, säger Lotta Folkesson, ordförande i Hästdelegationen.

För närvarande arbetar LRF Häst med flera frågor där SWB har ett särskilt starkt intresse och engagemang. Den pågående statliga utredningen om Konsumentköplagen är en fråga som är viktig för SWB-medlemmarna. Ett nära samarbete mellan SWB och LRF, som har en plats i utredningens expertgrupp, kommer att formas. Kommande regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken är ytterligare ett område som är viktigt för alla uppfödarna som gör ett omfattande landskapsvårdande arbete genom sina betesdjur.

– Som LRF-medlem kommer SWB omedelbart kunna bidra med hög kompetens och starkt engagemang. SWB och LRF Häst har redan idag kontakter och utbyte av varandra, både på nationell och EU-nivå. Båda organisationerna har varit, och är, starkt involverade i den nu högst aktuella frågan om Konsumentköplagens utformning. Vi inom SWB ser fram emot att stärka detta samarbete genom ett intressemedlemskap i LRF Häst, säger Olle Kindberg, ordförande för SWB.

LRF Häst bildades 2014 och består nu av tolv organisationer inklusive LRF och SWB. Målet för LRF Häst är att möjliggöra fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Under 2018 lanserades en gemensam strategi för hästföretagarfrågor, ”Nationell Strategi för hästföretagande”. Det är en satsning som hela 30 organisationer i hästnäringen valde att ställa sig bakom, däribland SWB. Nu fortsätter det aktiva branschsamarbetet och LRF Häst välkomnar SWB som ny medlem i LRF.

Kontaktpersoner

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se 070-351 96 97

Olle Kindberg, ordförande SWB, olle@kindbergs.se 070-953 36 30

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka1.6.2020 11:42:35 CESTPressmeddelande

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"29.5.2020 13:33:34 CESTPressmeddelande

För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning27.5.2020 10:21:44 CESTPressmeddelande

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum