ManpowerGroup

Svenska arbetsplatser fortfarande inte tillräckligt innovativa

Dela

Svenska arbetsplatser uppfattas inte som mer positiva till nya innovationer än för två år sedan. Bara 29 procent tycker att deras arbetsplats är pionjärer eller tidiga anhängare när det gäller att ta till sig nya innovationer. Motsvarande siffra år 2017 låg på 30 procent, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– I takt med att allt högre krav ställs på företags innovationsförmåga blir organisationskulturen en avgörande konkurrensfördel, eftersom den möjliggör – eller motverkar – innovation. Företag som uppmuntrar nytänkande får bland annat lättare att både rekrytera och behålla talangerna på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Drygt hälften av alla svenskar, 56 procent, tycker att arbetsplatser borde ha en positiv attityd till nya innovationer och vara först ut eller redo att anamma nya innovationer tidigare än många andra organisationer. Men bara tre av tio, 29 procent, bedömer att deras arbetsplatser faktiskt har en sådan attityd i dag. Det är i princip på exakt samma nivå som för två år sedan, då motsvarande siffra var 30 procent.

Äldre än inte mer skeptiska än yngre
En fördom är ibland att äldre är mer skeptiska än yngre till att deras arbetsplatser ska anamma nya innovationer. Men bara 2 procent tycker att organisationer borde vara skeptiska och inte ta in nya innovationer förrän de är väl beprövade, och det är ingen skillnad mellan äldre och yngre. 10 procent av svenskarna upplever att de jobbar på en arbetsplats där attityden är skeptisk till att anamma nya innovationer, som ny teknik, nya metoder eller nya arbetssätt.

– En del företag har svårt att ställa om till ett nytt mindset, men nyckeln till att höja innovationstakten är att våga prova och att involvera medarbetarna. Det är viktigt att se till att alla känner att de hänger med i utvecklingen, så att deras engagemang inte sänks, säger Mikael Jansson.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under juni 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1 804 personer har svarat på undersökningen. Inizio använder SCB:s AKU-undersöknings målvärden och väger resultaten så att urvalet motsvarar de fördelningarna som finns i Sveriges arbetsföra befolkning då det kommer till kön, ålder, yrke och geografi. 2017 och 2019 ställdes samma frågor om svenskarnas attityd till innovation på arbetsplatsen och hur de upplever att deras arbetsplats anammar nya innovationer.

Bilagor
Tipslista: Tre tips för mer innovativa arbetsplatser
Topplista: 9 delar i en innovativ företagskultur
Diagram: Svenskarnas bedömning av arbetsplatsens attityd till innovationer


Tre tips för mer innovativa arbetsplatser

1. Välkomna alla idéer. Som chef är det viktigt att uppmuntra och ta tillvara nya förslag. Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för att vidareutveckla sina idéer och att testa den på flera personer för feedback.

2. Fira misslyckanden. Alla idéer kommer inte att bli succé. Istället för att nedslås av misslyckanden, beröm medarbetarna för att de testade något nytt. Annars finns risken att de inte vågar pröva sina idéer nästa gång.

3. Lyft förändringsframgångar. Att prata om nya idéer på ett positivt sätt bidrar till att etablera en företagskultur som välkomnar förändring. Lyft också fram enskilda medarbetares initiativ som positiv inspiration för hela företaget.


9 delar i en innovativ företagskultur

1. Tillit. En tillitsfull kultur hjälper idéer att växa till innovation. Skapa en trygg miljö där det finns utrymme för att dela idéer och våga misslyckas.

2. Nyfikenhet. En icke-auktoritär och coachande ledarstil är nyckeln till att ta vara på medarbetarnas nyfikenhet. Ställ er frågan: ”Hur skulle man kunna göra istället?”.

3. Experimentlust. Att våga testa sig fram och utmana status quo är en förutsättning för en innovationskultur. Experimentera samtidigt som ni fokuserar på era långsiktiga mål.

4. Uthållighet. En kultur där uthållighet premieras når längre. Ge medarbetarna stöd och riktlinjer för att gå från idé till faktiskt utförande.

5. Grit. Förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgångar kallas ibland grit. Uppmuntra ihärdighet när det är uppförsbacke.

6. Samarbete. Ensam är inte stark i en snabbt föränderlig värld. Se till att medarbetare löser uppgifter tillsammans med andra för större chanser att lyckas.

7. Kommunikation. Många uppgifter kan lösas mer effektivt genom att helt enkelt prata med varandra. Uppmuntra medarbetarna att lyssna på varandra och att dela sina idéer.

8. Mångfald. Personer med olika erfarenheter, förmågor och egenskaper ger olika infallsvinklar. Dra nytta av allas perspektiv och samarbeta för innovativa lösningar.

9. Läraktighet. Viljan och förmågan att lära nytt är ofta viktigare än det människor redan kan. Uppmuntra att ta till sig ny kompetens och att dela med sig av lärdomar till andra.


Diagram i bilaga: Svenskarnas bedömning av arbetsplatsens attityd till innovationer

Svarsalternativen motsvarar de sex kategorierna i den kända modellen ”Technology adoption life cycle”:

• Pionjär – först ut att pröva det nya
• Tidig anhängare – inte först, men redo att pröva innan många andra
• Tidig majoritet – snabb att ta in det nya när det börjar bli tillgängligt
• Sen majoritet – ta in det nya när de flesta andra i branschen gjort det
• Sen följare – ta in det nya först efter att nästan hela branschen gjort det
• Skeptisk – ta inte in nya innovationer förrän de är väl beprövade

Fråga: Vad tror du är den bästa attityden att ha till nya innovationer, som ny teknik, nya metoder eller nya arbetssätt för en organisation liknande den du jobbar på?

Fråga: Hur skulle du beskriva den attityd som din arbetsplats faktiskt har i dag när det gäller nya innovationer som ny teknik, nya metoder eller nya arbetssätt?

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Individens samt arbetsplatsens inställning till innovation på jobbet
Individens samt arbetsplatsens inställning till innovation på jobbet
Ladda ned bild

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta, utveckla och leda talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Våra innovativa lösningar hjälper varje år organisationer att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter människor i arbete. ManpowerGroup™ i Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Prognos: Arbetsgivare fruktar sämre arbetsmarknad än under finanskrisen9.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Den globala hälsokrisen slår hårt mot sysselsättningen i Sverige under det kommande kvartalet, enligt en prognos från svenska arbetsgivare. Prognosen är en av de svagaste i hela Europa. Sysselsättningstrenden ligger på dystra -12 procent för det tredje kvartalet 2020, en minskning på hela 22 procentenheter jämfört med prognosen inför andra kvartalet. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

Digitala matchningstjänster för jobb under coronakrisen25.5.2020 07:53:56 CESTPressmeddelande

Coronapandemin har lett till att tjänster som hjälper folk ut på arbetsmarknaden har flyttat till digitala kanaler, vilket gör att fler får tillgång till hjälpen oavsett var i landet man befinner sig. Bara under april kom 100 personer i arbete efter att ha gått stöd- och matchningsprogrammet hos Manpower. Arbetsförmedlingen öppnar nu upp för att fler arbetssökande ska få ta del av tjänsten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum