Konkurrensverket

Svenska e-handeln med läkemedel störst i Norden

Dela

E-handeln med läkemedel varierar stort mellan de nordiska länderna. Den är störst i Sverige och minst i Finland. Att regelverken för försäljning av läkemedel och etablering av apotek kraftigt skiljer sig åt är en viktig förklaring till varför e-handeln ser så olika ut.

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar i dag den gemensamma rapporten Online Pharmacy Markets in the Nordics. Rapporten är en beskrivning av nuläget på marknaden för e-apotek i de nordiska länderna. I rapporten diskuteras också vilka förändringar som behövs för att förbättra förutsättningarna för e-handel med läkemedel.

I takt med att konsumenter har blivit allt mer vana vid e-handel har även onlineförsäljningen av läkemedel ökat. Den pågående pandemin och kraven på social distansering har ytterligare gynnat e-apoteken. Men möjligheten att möta konsumenternas efterfrågan på läkemedel via e-apotek skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. En viktig förklaring är stora olikheter i regelverken.

Sverige är det nordiska land som har den största, och snabbast ökande, onlineförsäljningen av läkemedel. Cirka 6 procent av den svenska e-handeln utgörs av försäljning av läkemedel. Som jämförelse har Finland en onlineförsäljning av läkemedel som uppgår till mindre än en procent av den finska e-handelsmarknaden. Skillnaden kan bland annat förklaras med att Finland enbart tillåter apoteksaktörer med fysiska apotek att bedriva e-handel med läkemedel. I Sverige har samtliga svenska apotekskedjor onlineförsäljning, samtidigt som apoteksaktörer som enbart bedriver verksamhet online är tillåtna.

– När Sverige omreglerade apoteksmarknaden 2009 låg fokus på att hela landet skulle ha ökad tillgänglighet till apotekservice och god tillgång på läkemedel. Med undantag för att yrkesgrupper som får förskriva läkemedel inte får äga apotek infördes inga begränsningar i vem som får driva apotek. Det är en sannolikt en förklaring till att e-handel med läkemedel har kommit längre i Sverige än i övriga Norden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

De nordiska konkurrensmyndigheterna konstaterar i den aktuella rapporten att det behövs förenklingar av rådande regelverk för att fördelarna med e-handel med läkemedel ska kunna realiseras och bättre komma konsumenterna till nytta. En reformering bör bland annat ske av prisregleringar, inträdeshinder på marknaden och begränsningar i vem som får äga apotek.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Leif Nordqvist, råd, 08-700 16 92, leif.nordqvist@kkv.se

Läs rapporten på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden1.7.2021 17:19:07 CEST | Pressmeddelande

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum