Svea Ekonomi

Svenska e-handlare räds inte Amazon

Dela

Den senaste tiden har det talats mycket om Amazons entré på den svenska e-handelsmarknaden och vad det kommer att innebära. Men vad tycker och tänker egentligen de svenska e-handlarna om jättens intåg? En ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi visar att majoriteten av e-handlarna inte känner någon oro över Amazons ankomst. Bara fyra procent uppger att de känner en stor oro. Däremot tror nästan var fjärde e-handlare att det kan komma att påverka deras e-butik negativt.

I en ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi har över 500 svenska e-handlare tillfrågats om deras tankar inför Amazons etablering i Sverige. Undersökningen visar att 55 procent inte är oroade över e-handelsjättens intåg på den svenska marknaden. Knappt fyra procent är mycket oroade och var femte menar att de känner en viss oro.

Hur Amazon kommer att påverka den svenska e-handeln är ännu oklart. Majoriteten av e-handlarna tror inte att den kommer att påverka deras e-handel över huvud taget. Men nästan var femte e-handlare tror att Amazons Sverige-etablering kan komma att påverka deras verksamhet negativt. Endast fem procent tror att det kommer att ha en positiv påverkan på deras e-handel.

– Amazons inträde tycks inte oroa svenska e-handlare i någon större utsträckning. Det kan till stor del bero på att de sett resultatet av etableringen ute i Europa, där tillväxttakten inom e-handelsmarknaden växt rejält sedan Amazon klivit in. Vad som är säkert är att Amazon kommer att föra den svenska e-handeln framåt, vilket många e-handlare också förstår och säkerligen vill kapitalisera på. De som riskerar att förlora på ankomsten är de som ligger efter i digitaliseringen och de som helt saknar e-handel, säger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

E-handlarna stärker sina positioner
Inför Amazons lansering kommer dock e-handlarna att förbereda sig, det uppger 43 procent. Var sjunde satsar exempelvis på att utveckla sin hemsida med ny design och ökad användarvänlighet. Lika många kommer istället att lägga krutet på marknadsföring. Var tredje svarar att de inte kommer anpassa sin e-handel och endast åtta procent svarar att de kommer att sluta ett avtal med Amazon.

– För småföretagare kan Amazon öppna många nya dörrar och bidra till ökad försäljning. Mot en avgift och att du annonserar på Amazon kan du bedriva e-handel på plattformen. Det är en möjlighet att synas och vistas på ett ställe där deras målgrupp redan finns. Förra året började så många som 300 000 småföretag att bedriva e-handel på plattformen i USA, säger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

Så boostar du din e-handel – fem tips från e-handelsexperten
1. Satsa på riktigt bra produktbilder, dels för att Amazon profilerar på produktnivå men också för att det inte spelar någon roll hur bra produkt du har om du inte kan visa det med bilder. 

2. Se över logistikkedjan och se till att du håller vad du lovar. Amazon har en väldigt hög logistikkvalitet, vilket innebär att 98 procent av deras paket kommer fram i tid.

3. Tänk på att göra din hemsida till en inspirerande plats och bli expert på dina konsumenter, t.ex. med personliga erbjudanden.

4. Prova börja sälja dina produkter på Amazon redan nu i något av de länder de är verksamma i, för lära dig hur plattformen fungerar som försäljningsverktyg och hur de hanterar just din nisch.

5. Kolla upp vilka algoritmer som finns inom ditt segment och tänk ut en strategi för hur du bör jobba med segmentering. Precis som Google har Amazon algoritmer som gör att dina produkter rankas högre om du taggar bilderna rätt, skriver bra produkttexter o.s.v.

Om undersökningen:
Undersökningen har besvarats av 546 svenska e-handlare genom Payson och Svea Ekonomis kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor kring Amazons etablering i Sverige.

Känner du någon oro inför Amazons etablering i Sverige?

 

Totalt

Ja, jag känner stor oro

4 %

Ja, jag känner en viss oro

21 %

Nej, jag känner ingen oro

55 %

Vet ej

21 %

 

Hur tror du att Amazons etablering i Sverige kan
komma att påverka din affär?

 

Totalt

Det kan komma att påverka min e-handel negativt

24 %

Det kan komma att påverka min e-handel positivt

5 %

Det kommer inte alls att påverka min e-handel

36 %

Vet ej

35 %

 

Hur kommer du att anpassa din e-handel inför Amazons
etablering i Sverige?

 

Totalt

Utveckla min hemsida (t.ex. ny design, ökad användarvänlighet etc.)

14 %

Satsa mer på marknadsföring

14 %

Satsa mer på kundservice

9 %

Sluta avtal med Amazon

8 %

Förkorta mina leveranstider

4 %

Sänka priserna

2 %

Jag kommer att lägga ned min verksamhet när Amazon etableras

1 %

Jag kommer inte att anpassa min e-handel inför Amazons etablering

37 %

Vet ej

34 %

Nyckelord

Kontakter

För ytterligare information, kontakta:
Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi
Telefon: 070-752 32 90
Mail: emma.lindgren@sveaekonomi.com

Om

Svea Ekonomi
Evenemangsgatan 31
169 81 Solna

Om Payson:
Payson startades 2004 i syfte att hjälpa privatpersoner och företag som vill ta betalt eller skicka pengar på ett enkelt och säkert sätt. Idag, mer än tio år senare, är Payson ett av Sveriges ledande företag i området med fler än 1 miljon användare. Sedan 2012 är Payson en del av Svea Ekonomi. Läs mer på www.payson.se.

Om Svea Ekonomi
Svea Ekonomi är en ledande aktör i Nordeuropa som sedan 1981 erbjuder finansiella och administrativa tjänster till företag och privatpersoner. Företagets serviceportfölj inkluderar administration, företagsfinansiering, betallösningar och privatlån. Svea Ekonomi är auktoriserat av Finansinspektionen i Sverige och har över 2 000 anställda med kontor i ett flertal länder i Europa, samt samarbete med partners runt om i världen. För mer information, besök www.svea.com.

Följ Svea Ekonomi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svea Ekonomi

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 201929.8.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Delårsrapporten finns tillgänglig på Sveas hemsida under Om oss/Finansiell information, läs här: Delårsrapport 2019-06-30 För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Ågren, vd, 08-735 90 62, lennart.agren@svea.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019.

Bankkontorets död väntar8.8.2019 07:36:00 CESTPressmeddelande

Långa köer och dåliga öppettider. Att besöka sitt bankkontor innebär allt som oftast ett ofrivilligt avbrott i vardagen och något som inte verkar vara uppskattat. En färsk Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar nämligen att endast två procent av svenskarna föredrar att göra sina bankärenden på ett bankkontor. Digitaliseringen och smarta telefoner har gett svenskarna nya möjligheter att hantera sina bankärenden.

Svea Ekonomis obligation noterad vid Nasdaq Stockholm19.7.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 juni 2019 en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor (”Obligationen”). Den 10 juli 2019 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade samtidigt att ansökan lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen. Nasdaq har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i Obligationen är den 19 juli 2019. Prospektet avseende Obligationen finns tillgängligt på Svea Ekonomis hemsida (www.svea.com). Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 19 juli 2019.

Drömmarna som svenskarna väljer bort av ekonomiska skäl16.7.2019 07:45:00 CESTPressmeddelande

Storslagna drömmar om allt från en utbildning, ett drömboende eller en resa är det många som har. Men dessa kan ibland vara svåra att uppfylla, då de tenderar att dra iväg kostnadsmässigt. Svea Ekonomis nya rapport Låt oss prata pengar visar att nästan varannan svensk har hindrats från att fullfölja sina drömmar på grund av en begränsad ekonomi. Resor och att köpa bostad är det som flest svenskar väljer bort.

Svea Ekonomi offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm10.7.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 juni 2019 en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor (”Obligationen”). I enlighet med villkoren för Obligationen avses den inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan ska lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har igår godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.svea.com). Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09.00 CEST den 10 juli 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum