E.ON Sverige AB

Svenska folket vill ha en omställning till förnybar energi

Dela

Över hälften av de 2000 tillfrågade i undersökningen säger sig vara beredda att betala mer för el från förnybara källor. Samtidigt upplever många att energibolagens förnybara alternativ är otydliga. Det visar en ny undersökning från TNS Sifo på uppdrag av E.ON.

Undersökningen visar att sju av tio (68%) svenskar tycker det är ganska eller mycket viktigt att vi snarast ställer om till att enbart använda förnybar energi. Även om priset fortfarande spelar en viktig roll när vi tecknar elavtal så visar undersökningen att fler än hälften (55%) av svenskarna är beredda att betala mer för förnybar energi. Störst intresse är det för solenergi (44%), följt av vattenkraft (21%) och vindkraft (19%). Även intresset för egenproducerad el är stort. Hälften (51%) av de tillfrågade säger sig vara intresserade av att ha ett eget vindkraftverk på tomten eller solceller på tak och fasad. Främsta anledningarna är att minska sina utgifter (35%) och bidra till ett mer hållbart samhälle (32%).

Trots kundernas efterfrågan och vilja att köpa förnybar energi visar undersökningen att kunderna tycker det är otydligt vilka möjligheter det finns att köpa förnybar energi från sitt energibolag. Bara 3 av 10 (34%) tycker att det tydligt framgår vilka möjligheter det finns att köpa förnybar energi idag.

- E.ONs roll blir att möjliggöra pågående omställning mot ett mer förnybart Sverige. Vi ska inte bara tillhandahålla produkter för de som vill köpa förnybart producerad el, utan också lösningar för de som vill starta sin egen mikroproduktion och integrera den i det överliggande systemet. Men för att detta ska bli en långsiktigt hållbar utveckling för ett litet exportberoende land som Sverige, krävs även i framtiden en storskalig reglerbar basproduktion för att säkerställa leveranssäkerheten, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Holmström, presschef E.ON Sverige
E-post:jakob.holmstrom@eon.se
Tel
: +46 703 25 14 15

 

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av TNS Sifo på uppdrag av E.ON under perioden 29 oktober - 3 november i år. 2 000 personer har tillfrågats via webbintervjuer. För mer information om undersökningen vänligen kontakta E.ON.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. E.ON investerar miljarder varje år i vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer och smarta nät. 
Följ med oss på resan mot ett mer förnybart Sverige.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum