Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Svenska företag ser över sårbara leverantörskedjor

Dela

Pandemin har blottlagt riskerna med långa leverantörskedjor. De stora företagen går nu i bräschen för större lagerhållning, fler leverantörer och ökade inköp inom EU/EFTA.

Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.
Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.

Tillväxtanalys har i samarbete med Svenskt näringsliv genomfört en enkätundersökning bland 1 686 företag som använder sig av utländska underleverantörer.

– Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet, säger Håkan Nordström, analytiker Tillväxtanalys.

Många företag har vidtagit, eller planerar att vidta, åtgärder för att minska sårbarheten i leveranskedjorna. Bland dem som har drabbats av störningar uppger hälften att de ska öka sina lager, 47 procent att de sprider sina inköp över fler leverantörer och regioner. 30 procent uppger att de ökar inköpen från Sverige och EU/Efta.

– Det har i media diskuterats om pandemin kan leda till att företagen flyttar tillbaka produktionen till Sverige. Bara en minoritet av företagen planerar för det. Det är snarare inköpen än produktionen som sker närmare Sverige, säger Håkan Nordström.

Andelen proaktiva företag är störst i de branscher som har drabbats hårdast i pandemin. 63 procent av företagen inom tillverkningsindustrin vidtar en eller flera åtgärder för att minska sina risker. I branscher där affärerna till stor del kan hanteras digitalt är företagen minst proaktiva när det gäller riskhantering.

– Åtgärder för att hantera risker i samband med leveranser leder sannolikt till något högre kostnader, något som kan vara svårare att hantera för mindre företag. Vi ser också att de mindre företagen inte är lika proaktiva som de större, avslutar Håkan Nordström.

Den 17/3 kl. 13:00 leder Peter Frykblom ett seminarium där Håkan Nordström och Sebastien Miroudot diskuterar resultaten av kartläggningen.

Välkommen att ansluta dig

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.
Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum