Svenska kraftnät

Svenska kraftnät fortsätter växa - stort rekryteri­ngsbehov närmsta året

Dela

Svenska kraftnät och energimarknaden är i stor förändring. Det kräver många olika expertkompetenser och affärsverket kommer inom det närmsta året att rekrytera cirka 100 medarbetare. Sirpa Holmroos, HR-direktör på Svenska kraftnät: ”Det är oerhört viktigt att vi bygger oss starka med kompetenser inom flera olika områden."

Arbetsplatsen Svenska kraftnät
Arbetsplatsen Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har vuxit stadigt de senaste tio åren och det i kombination med europeiska och nordiska samarbeten, behov av stamnätets utbyggnad samt reinvesteringar i befintligt nät krävs det kraftsamling. 

– Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett oerhört intressant och samhällsviktigt uppdrag, som attraherar många i branschen. Men det är knivskarp konkurrens om kompetenserna och många infrastrukturaktörer står inför samma utmaning som vi gör, säger Sirpa Holmroos, HR-direktör på Svenska kraftnät.

Energimarknaden är i stor förändring och för att möta utmaningarna behöver Svenska kraftnät bygga sig starka med kompetenser inom flera områden. Affärsverket har idag låg personalomsättning och får behålla viktiga kompetenser bland annat tack vare en bra personalpolitik, men med framtida utmaningar måste affärsverket stärkas för att vara rustade framåt. Det är framförallt kompetens inom kärnverksamheten som behöver förstärkas, det vill säga inom nätbyggnad och underhåll samt marknad och system och de tjänster där behovet är som störst är som projektledare och kraftsystemanalytiker.

– Digitalisering är ett givet verktyg för oss för att klara kommande utmaningar och vi behöver fortsätta utveckla såväl nya som befintliga IT-system så att de stödjer och bidrar till utvecklingen av vår verksamhet.  Därför är IT-kompetens i kombination med teknik och verksamhet viktig för oss, säger Sirpa Holmroos.

Svenska kraftnät har det senaste året genomfört en omfattande intern förändringsresa med ett intensivt organisationsarbete. Arbetet internt har också öppnat upp för många tjänster som behöver tillsättas.

– Vi har i vårt förbättringsarbete identifierat var vi behöver förstärka med ny kompetens, bland annat på chefssidan, men nästan viktigare är att vi tar höjd för att arbetslivet förändras. Vi har många kompetenta medarbetare ur lite yngre generationer och de har andra typer av krav och har en större rörlighet som vi behöver hantera. Det innebär att vi måste fortsätta föra en bra personalpolitik på Svenska kraftnät och även nå ut med det för att attrahera fler kommande medarbetare, säger Sirpa Holmroos.

Idag har Svenska kraftnät drygt 600 anställda och till årsskiftet ligger prognosen på ca 660 medarbetare för att under första halvåret 2019 uppgå till ca 700.

https://www.svk.se/jobba-har/

 22 oktober 2018

Kontakter

Bilder

Arbetsplatsen Svenska kraftnät
Arbetsplatsen Svenska kraftnät
Ladda ned bild
Sirpa Holmroos, HR-direktör, Svenska kraftnät
Sirpa Holmroos, HR-direktör, Svenska kraftnät
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum