Svenska kraftnät

Svenska kraftnät initierar nätutredning om elförsörjningen till Gotland

Dela

Svenska kraftnät har i en analys bedömt att elförsörjningen till Gotland behöver förstärkas och ska därför genomföra en nätutredning för att identifiera den bästa helhetslösningen.

I regleringsbrevet för 2020 fick Svenska kraftnät i uppdrag att göra en bedömning om Gotland har en trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt. Förutsättningarna på Gotland har förändrats markant de senaste åren och kraven på en robust, trygg och mer driftsäker elförsörjning har ökat.

– Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland, innebär en kraftigt ökad efterfrågan av el. Totalförsvaret och planerna på en utökad vindkraftsproduktion är viktiga drivkrafter för en ny förbindelse mellan fastlandet och ön. Då befintliga förbindelser behöver genomgå en teknisk förnyelse mellan 2030-2040 skulle en ny förbindelse med stor sannolikhet behövas oavsett dessa expansionsplaner, säger Erik Böhlmark, ansvarig för Gotlandsutredningen på Svenska kraftnät.

Nätutredningen ska ge förslag på hur framtida elförsörjningen till Gotland bör utformas. I en sådan utredning är det viktigt med ett helhetsperspektiv som ska beakta alla relevanta aspekter, som exempelvis den förväntade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön och en ökad elektrifiering av samhället och industrin på Gotland.

Vilken teknisk lösning som bäst svarar mot de framtida behoven är en central fråga i utredningen såväl som ansvaret för upprättandet av kommande förbindelse. Svenska kraftnät har tillsammans med elnätsbolagen Vattenfall Eldistribution och Gotlands Elnät gjort bedömningen att Svenska kraftnät initierar och leder denna gemensamma utredning.

– Nätutredningen kommer att ge viktiga svar och identifiera den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Då vår tidiga analys visat att en ny förbindelse troligen behövs färdigställas inom tio år, behöver nätutredningen påbörjas inom en snar framtid. Planen är att påbörja utredningen under kvartal 3 2021, säger Erik Böhlmark.

För mer information vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 800 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum