Svenska kraftnät

Svenska kraftnät ökar investeringstakten

Dela

Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 23,3 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt sex miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering.

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2022–2024 till regeringen. Det är en kraftig ökning jämfört med förra årets verksamhetsplan. Förklaringen är att flera projekt, som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.
– Vi planerar för mycket omfattande investeringar i transmissionsnätet och i IT-system de kommande åren. Ytterst handlar det om att möjliggöra omställningen av energisystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion, säger Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät.

Investeringar i IT-system drivs av ett förändrat kraftsystem med nya krav på bland annat stödtjänster och anpassade marknadslösningar samt implementering av europeiska regelverk. När det gäller de planerade investeringarna i transmissionsnätet behöver de långa ledtiderna i investeringsprocesserna kortas, konstaterar Per Eckemark.
– Möjligheterna till att korta ledtiderna beror såväl på vår inre effektivitet, som av de tillståndsprocesser som vi har att följa. Svenska kraftnät lämnade nyligen fyra förslag till regeringen för att möjliggöra en effektivare tillståndsprocess och utbyggnad av transmissionsnätet, säger han.

En avgörande faktor för att en stor del av ökningstakten i investeringsplanerna ska hållas är att tillstånden för de olika projekten följer plan. Det gäller speciellt tre stora och mycket viktiga investeringar. Det är Hansa Powerbridge, som är en ny förbindelse till Tyskland. Det är Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, som ska förstärka överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 i södra Sverige. Och det är Messaure–Keminmaa, en ny 400 kV-ledning mellan elområde SE1 i Norrland och Finland.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2022-2024 finns att läsa här https://www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 800 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum