Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintrarna 2018/2019 och 2019/2020

Dela

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Vintern var mild och effektsituationen var mindre ansträngd än föregående vinter. Topplasttimmen för Sverige inträffade onsdagen den 30 januari kl. 17.00–18.00. Den svenska elförbrukningen uppgick då till 25 200 MWh/h. Vintern 2017/2018 var den högsta elförbrukningen ungefär 1 500 MWh/h högre än vid vintern 2018/2019. Topplasten för Norden som helhet inträffade ett dygn senare.

Den 23 januari uppstod ett produktionsbortfall i Oskarshamn 3 och en del av Svenska kraftnäts upphandlade effektreserv beordrades till förhöjd beredskap under dagen. Någon aktivering behövdes dock aldrig i driftskedet.

– Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med el under höglastsituationer krymper, säger Lowina Lundström, chef Division System på Svenska kraftnät.

Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats. Enligt prognosen för topplasttimmen vintern 2019/2020 har Sverige ett underskott på 1 000 MW redan vid en normalvinter och hela 2 000 MW vid en tioårsvinter.

– Rapporten visar att Sverige blir mer beroende av import. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att risken för kritisk effektbrist, och därmed lastfrånkoppling ökar, säger Lowina Lundström.

Under de kommande åren stängs ytterligera två kärnkraftsreaktorer i Sverige och på längre sikt förväntas fler reaktorer tas ur drift. Samtidigt ökar produktionen från icke planerbar elproduktion. Det leder sannolikt till ökat effektunderskott under topplasttimmen. Inga antaganden har gjorts kring ökad användarflexibilitet, vilket på sikt skulle kunna minska effekttoppen under topplasttimmen.

– Vi ser dock en risk att utbyggnad av flexibel elproduktion och användarflexibilitet inte förverkligas då lönsamheten för detta ser ut att vara fortsatt låg, säger Lowina Lundström.

Rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020” finns att ladda ner på www.svk.se/rapporter från klockan 18.00 söndag den 30 juni.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, telefon 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum