Göteborgs stift

Svenska kyrkan deltar i March for science 22 april

Dela

March for science är ett internationellt arrangemang som genomförs på många platser i världen den 22 april 2017. Forskare och vetenskapsentusiaster möts i en manifestation för vetenskapens betydelse samt för att uppmuntra forskning som ger oss insikter om livet. I Göteborg genomförs marschen av Göteborgs internationella vetenskapsfestival med stöd av bl a Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan i Göteborgs stift deltar i March For Science i Göteborg den 22 april.
 

I Tidningen Dagen den 19 april skriver prästen Sara Wrige, Tekn Dr och stiftsadjunkt i Göteborgs stift tillsammans med kyrkoherde Fredrik Ivarsson, Teol Lic, i Varberg om vikten av vetenskap i tider då informationen flödar och motstridiga uppgifter kan vara svåra att sortera bland.

"Mänskligheten står inför många och stora problem: klimatförändringar, rättvisefrågor som hur mat och jordbruksmark ska räcka till alla, frågor om fred och krig och hur det politiska samhället ska organiseras. För att lösa dessa stora problem är vetenskap väsentligt, och att den kunskap om sakernas tillstånd som man baserar beslut och bedömningar på är så bra och korrekt som möjligt. Vi behöver sträva efter en gemensam kunskap och att tillsammans ta till oss fakta. När då fakta förvanskas eller manipuleras, oavsett om det sker med politiska syften eller i religionens namn, så är det hinder på vägen mot ett gemensamt, gott samhälle."

"Som kristna tror vi att den här världen är viktig. Den är inte bara en transportsträcka till någon annan tillvaro, utan vi tror att Gud har skapat världen för dess egen skull. På Bibelns första sida upprepas ”och Gud såg att det var gott” när det berättas om Gud som skapare. I den kristna traditionen har man alltid pratat om att skapelsen berättar om Gud som skapare, och att man genom att studera naturen kan lära sig också om vem Gud är. Ibland har detta kallats för den andra boken. Historiskt har detta varit en motivation för att studera och beforska naturen och lära sig mer om dess beståndsdelar."

March for science är ett internationellt arrangemang som genomförs på många platser i världen den 22 april 2017. Forskare och vetenskapsentusiaster möts i en manifestation för vetenskapens betydelse samt för att uppmuntra forskning som ger oss insikter om livet. I Göteborg genomförs marschen av Göteborgs internationella vetenskapsfestival med stöd av bl a Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

Tid och plats: Lördagen den 22 april kl 12.00 med start på Gustav Adolfs torg i Göteborg och avslutning på Götaplatsen.

Kontaktperson: Sara Wrige teknologie doktor och präst, 031-771 30 63

Information: För uppdateringar om den planerade marschen följ den på Facebook och March for science webbplats

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum