Svenska kyrkan

Svenska kyrkan driver på om urfolks rättigheter

Dela

Kyrkomötet har i dag uppdragit åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter.

Kyrkomötet under gårdagens debatt om ILO-konventionen nr 169. Foto: Ewa Almqvist/IKON.

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169) antogs 1989 av Internationella Arbetsorganisationen, ILO. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.

Kyrkolivsutskottet anser i sitt betänkande att Svenska kyrkan ska bidra ytterligare till att påskynda processen med en svensk ratificering av ILO-konvention nr 169 för att skapa tydlighet om vilka internationella regelverk för urfolks rättigheter som redan gäller, och vilken hänsyn som ska tas enligt bl a skogsvårdslagen men som inte tillämpas.

– Svenska kyrkan har under lång tid lyft frågor som rör urfolksrättigheter. Kyrkomötets beslut innebär ett tydligt besked om att Svenska kyrkan aktivt ska bidra till att Sverige kommer vidare i frågan om ratificering av ILO-konvention nr 169, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

– Vi är medvetna om att frågan är komplex och att det krävs hårt arbete för att hitta goda lösningar. Men vi måste också vara tydliga med att detta handlar om respekten för samernas mänskliga rättigheter och då måste man hitta lösningar som respekterar urfolksrätten. Svenska kyrkan kan också själv välja att gå före och pröva nya arbetssätt i vår markförvaltning.

I utskottsbehandlingen konstaterades att Sverige redan i dag är bundet av internationell rätt, men att det är ett problem att svenska regler inte tillämpas så att de når upp till de krav som ställs i internationell rätt för skydd för urfolks rättigheter och kultur. 

Utskottet konstaterade också att Svenska kyrkan är en stor markförvaltare och att hänsyn ska visas för samernas renskötselrätt inom kyrkans eget skogsbruk. Svenska kyrkan kan medverka till att hitta nya former för samråd med samebyar och andra samiska organisationer och därmed bidra till minskad oro för vad en svensk ratificering av ILO-konventionen skulle innebära.

LÄS MER:

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum