Svenska kyrkan

Svenska kyrkan driver på om urfolks rättigheter

Dela

Kyrkomötet har i dag uppdragit åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter.

Kyrkomötet under gårdagens debatt om ILO-konventionen nr 169. Foto: Ewa Almqvist/IKON.

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169) antogs 1989 av Internationella Arbetsorganisationen, ILO. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.

Kyrkolivsutskottet anser i sitt betänkande att Svenska kyrkan ska bidra ytterligare till att påskynda processen med en svensk ratificering av ILO-konvention nr 169 för att skapa tydlighet om vilka internationella regelverk för urfolks rättigheter som redan gäller, och vilken hänsyn som ska tas enligt bl a skogsvårdslagen men som inte tillämpas.

– Svenska kyrkan har under lång tid lyft frågor som rör urfolksrättigheter. Kyrkomötets beslut innebär ett tydligt besked om att Svenska kyrkan aktivt ska bidra till att Sverige kommer vidare i frågan om ratificering av ILO-konvention nr 169, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

– Vi är medvetna om att frågan är komplex och att det krävs hårt arbete för att hitta goda lösningar. Men vi måste också vara tydliga med att detta handlar om respekten för samernas mänskliga rättigheter och då måste man hitta lösningar som respekterar urfolksrätten. Svenska kyrkan kan också själv välja att gå före och pröva nya arbetssätt i vår markförvaltning.

I utskottsbehandlingen konstaterades att Sverige redan i dag är bundet av internationell rätt, men att det är ett problem att svenska regler inte tillämpas så att de når upp till de krav som ställs i internationell rätt för skydd för urfolks rättigheter och kultur. 

Utskottet konstaterade också att Svenska kyrkan är en stor markförvaltare och att hänsyn ska visas för samernas renskötselrätt inom kyrkans eget skogsbruk. Svenska kyrkan kan medverka till att hitta nya former för samråd med samebyar och andra samiska organisationer och därmed bidra till minskad oro för vad en svensk ratificering av ILO-konventionen skulle innebära.

LÄS MER:

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum