Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får 17 miljoner till arbetet med flyktingar

Dela

Regeringen har beslutat anslå 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan för arbetet med asylsökande och flyktingar.

Katarina församling i Stockholm är en av de församlingar som lägger stor kraft på arbete med flyktingar. Här får en grupp nyanlända hjälp med att ta sig vidare efter en övernattning i församlingshemmet. Foto: Magnus Aronson/IKON

Regeringen avsatte i november 11 miljarder kronor extra till insatser för asylsökande och nyanlända. Av dessa har 200 miljoner tillförts det civila samhället. Det är dessa pengar som Svenska kyrkan nu får del av.

– Det är positivt att regeringen bekräftar och stöttar civilsamhällets aktörer efter denna höst då stora och helt avgörande insatser gjorts av organisationer och frivilliga, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

Svenska kyrkans församlingar och stift över hela landet har under lång tid arbetat med mottagande och integration av nyanlända. Därför var de väl rustade att under hösten kunna skala upp verksamheten för att bidra i den extraordinära situation vi sett i år. Församlingarna har till exempel kunnat erbjuda ca 3000 sängplatser till Migrationsverket under de senaste månaderna.

– Vi ser framför oss att vi kommer att arbeta med välkomnande och integration under många år framöver. Regeringens bidrag skapar möjlighet att utrusta och stärka uthålligheten i vår verksamhet runt om i landet, säger Helén Ottosson Lovén..

– Det här betyder att vi kan fortsätta utveckla de många mötesplatser som redan finns, och att ytterligare en mängd goda projekt nu kan bli verklighet.

En bärande tanke i Svenska kyrkans arbete med flyktingar och asylsökande är att ortsbefolkning och flyktingar ska mötas. Exempel på verksamheter är språkkaféer, matlagningsgrupper, läxhjälp, och fritidsverksamhet. Att ordna praktikplatser och erbjuda meningsfull sysselsättning för nyanlända män är andra exempel.

– Arbetet med människor på flykt är ett uttryck för vår kristna tro och människosyn. Inte minst nu när vi närmar oss jul är vi glada att kunna fördela ännu mer resurser till detta arbete, säger Helén Ottosson Lovén.

Läs mer: Svenska kyrkans arbete för människor på flykt

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum