Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får pris för Masurienhjälpen i Polen

Dela

Svenska kyrkan får en utmärkelse av den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen för de insatser som gjordes i Masurien efter andra världskriget. Prästen Daniel Cederberg och hans medarbetare gjorde då stora insatser i ett krigsdrabbat Polen. Detta blev känt som Kyrkliga Masurienhjälpen, ett engagemang som sedan kanaliserades i Lutherhjälpen som bildades 1947.

Prästen Daniel Cederberg som tog initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen. Foto: Anna Tykesson
 

Efter andra världskriget var levnadsförhållandena svåra i Polen, inte minst för masurerna som levde under tryck från katolska kyrkan och inte ansågs vara lojala polacker utan snarare tyskorienterade på grund av sin evangeliska identitet. Hungersnöden var också svår. Därför tog Daniel Cederberg initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen. Detta skedde den 18 oktober 1946 efter att ha misslyckats med att få andra organisationer i Sverige att ta sig an masurerna. Invånarna i Masurien fick mat och kläder oavsett nationalitet, bekännelse eller kön. De fick också medicinsk och pastoral vård.

– Det är viktigt och glädjande att den hjälpinsats som Daniel Cederberg tog initiativ till blir ihågkommen. Det stärker också drivkraften i vårt internationella hjälparbete idag och i framtiden. Jag är tacksam för Svenska kyrkans relation till den lutherska kyrkan i Polen som trots sin litenhet bidrar med så mycket i det polska samhället, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Utmärkelsen, Princess Anna Wazówna Church Awarddelas ut i Warszawa nu på fredag i samband med den Evangelisk-Augsburgska kyrkans firande av reformationen. På plats är då ärkebiskop Antje som ingår i den polska kyrkans hederskommitté för reformationsfirandet, samt Uppsalabiskopen Ragnar Persenius som är i Polen för att under tre dagar medverka i reformationsfirandet. Uppsala stift är sedan 20 år tillbaka vänkyrka med Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Den högtidliga prisutdelningen sker i närvaro av Polens president, Andrzej Duda. Dessutom finns även ett par av Daniel Cederbergs barn på plats.

Princess Anna Wazówna Church Award är ett nyinrättat pris av den lutherska kyrkan i Polen och delas alltså ut för första gången. Det är uppkallat efter prinsessan Anna Wazówna som var en välutbildad protestant, och en person som trots sitt eget lidande hjälpte många andra.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum