Svenska kyrkan

Svenska kyrkan investerar 50 miljoner i startup-fond

Dela

Svenska kyrkan på nationell nivå investerar 50 miljoner kronor i fonden Luminar Ventures. Fonden ska investera en halv miljard kronor i 50 unga svenska teknikbolag. Fonden ska också bidra till ökad hållbarhet i samhället.

De flesta företag som fonden har valt hittills är verksamma inom e-hälsa, e-utbildning och andra digitala varor och tjänster som på olika sätt bidrar till ökad hållbarhet i samhället och ligger i linje med de globala utvecklingsmålen.

– Vi hoppas och tror att den här fonden kommer att skapa hållbara värden för både investerare, företagen och samhällsekonomin i stort. Fonden kommer att investera i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål och ger en möjlighet för små, lovande bolag att växa på ett sätt de inte skulle ha kunnat göra utan fonden, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå. 

Fondens uttalade syfte är att bidra till samhällsnytta i form av arbetstillfällen och exportintäkter för Sverige. De globala utvecklingsmålen är centrala, och hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan ska hålla hög kvalitet. Företagen som ska ingå i fonden får inte syssla med verksamheter inom t ex vapen, tobak och fossila energikällor.

– Vi ser ett stort behov av innovativa finansiella produkter för att klara både klimatfrågan och de globala utvecklingsmålen, och detta är ett steg på vägen. Vi hoppas att fler blir inspirerade att skapa liknande investeringslösningar. Behoven är tydliga, pengarna och viljan finns – men det saknas handling i större skala, säger Gunnela Hahn.

Övriga investerare är bland annat statliga SamInvest och Europeiska investeringsfonden.

Kontakter

Bilder

Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå
Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

FAKTA OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid förra årsskiftet ett kapital på 7,4 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler som anger att investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi. Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information: www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning 

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum