Svenska kyrkan

Svenska kyrkan investerar 50 miljoner i startup-fond

Dela

Svenska kyrkan på nationell nivå investerar 50 miljoner kronor i fonden Luminar Ventures. Fonden ska investera en halv miljard kronor i 50 unga svenska teknikbolag. Fonden ska också bidra till ökad hållbarhet i samhället.

De flesta företag som fonden har valt hittills är verksamma inom e-hälsa, e-utbildning och andra digitala varor och tjänster som på olika sätt bidrar till ökad hållbarhet i samhället och ligger i linje med de globala utvecklingsmålen.

– Vi hoppas och tror att den här fonden kommer att skapa hållbara värden för både investerare, företagen och samhällsekonomin i stort. Fonden kommer att investera i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål och ger en möjlighet för små, lovande bolag att växa på ett sätt de inte skulle ha kunnat göra utan fonden, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå. 

Fondens uttalade syfte är att bidra till samhällsnytta i form av arbetstillfällen och exportintäkter för Sverige. De globala utvecklingsmålen är centrala, och hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan ska hålla hög kvalitet. Företagen som ska ingå i fonden får inte syssla med verksamheter inom t ex vapen, tobak och fossila energikällor.

– Vi ser ett stort behov av innovativa finansiella produkter för att klara både klimatfrågan och de globala utvecklingsmålen, och detta är ett steg på vägen. Vi hoppas att fler blir inspirerade att skapa liknande investeringslösningar. Behoven är tydliga, pengarna och viljan finns – men det saknas handling i större skala, säger Gunnela Hahn.

Övriga investerare är bland annat statliga SamInvest och Europeiska investeringsfonden.

Kontakter

Bilder

Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå
Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkans nationella nivå
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

FAKTA OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid förra årsskiftet ett kapital på 7,4 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler som anger att investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi. Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information: www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning 

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum