Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lanserar Första hjälpen vid sorg

Dela

En färsk Sifo-undersökning visar att många känner stor osäkerhet i mötet med andra människors sorg – och vill bli bättre på att vara ett stöd för vänner och kollegor. Därför lanseras idag Första hjälpen vid sorg genom ett utskick till 2 000 svenska företag. – Första hjälpen vid sorg kan inte ta bort smärtan men kan kanske hjälpa oss att hjälpa varandra, säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyrkan.

Första hjälpen vid sorg är en samling konkreta tips på hur man kan hjälpa medmänniskor i sorg - både på arbetsplatser och privat.
 

Första hjälpen vid sorg är en samling konkreta tips på sådant som medmänniskor, vänner och kollegor kan göra för den som sörjer. Tipsen utgår från Svenska kyrkans erfarenhet av att stötta människor i sorg i olika faser i livet. Syftet är att hjälpa till i mötet med andras sorg. Första hjälpen-kittet erbjuds som affisch och broschyr och finns även på Svenska kyrkans webbplats.

– Första hjälpen vid sorg kan inte ta bort smärtan men kan kanske hjälpa oss att hjälpa varandra. Sorgen är lika viktig att ta hand om som såren. Vi får ofta frågor om hur man kan hjälpa medmänniskor i sorg, och vår erfarenhet är att enkla saker spelar stor roll. Att ta kontakt är viktigt, säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyrkan med lång erfarenhet som sjukhuspräst.

Svenskarna vill bli bättre på att möta sorg
Sifo-undersökningen bygger på 4 200 intervjuer och har gjorts på uppdrag av Svenska kyrkan. Den visar att 95 % anser att det är viktigt att finnas där för människor som sörjer, samtidigt som många är osäkra i mötet med andra människors sorg. Nära 7 av 10 (68 %) har upplevt att de inte vetat vad de ska göra eller säga till en person som sörjer. 71 % skulle vilja bli bättre på att möta människor som sörjer. Bland unga, 18-29 år, uppger nästan 4 av 5 (79 %) att de vill vara bättre förberedda.

Når 2 000 arbetsplatser
Den här veckan når Första hjälpen vid sorg företag i hela landet genom ett utskick till 2 000 personalchefer och HR-ansvariga. Organisationer och andra arbetsplatser välkomnas också att beställa affischer och broschyrer gratis på Svenska kyrkans webbplats.

– Vi menar att mötet med sörjande också är en personalfråga. På varje arbetsplats finns en första hjälpen-låda med bandage och sårtvätt ifall någon skulle skadas. Den tar vi för given. Men när en anställd drabbas av sorg står många handfallna. Vi hoppas att våra tips ska hjälpa fler att känna sig bättre förberedda nästa gång någon i deras omgivning sörjer, säger Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare för Jourhavande präst, vid kyrkokansliet i Uppsala. 

Mer information
Första hjälpen vid sorg (Svenska kyrkans webbplats)
Pressbilder, Första hjälpen-kittet, Sifo-undersökningen och annat material

Sifo-undersökning om sorg – sammanfattning

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 20 september-5 oktober 2017. I webbintervjuerna deltog 4 200 personer (200 från varje län) i åldrarna 18-79 år. Resultatet i korthet:

– Sorg är viktigt. 95 % tycker att det är viktigt att finnas där för människor som sörjer någon. Fler kvinnor (97 %) än män (93%) svarar att påståendet stämmer i någon grad.

– Det finns en osäkerhet förknippad med att möta människors sorg. Nära 7 av 10 (68 %) har någon gång upplevt att de inte vetat vad de ska göra eller säga till en person som sörjer. Personer yngre än 50 år uppger detta i högre utsträckning.

– 68 procent anser att vi i Sverige generellt sett är dåliga på att hantera sorg. Kvinnor (73 %) anger detta i högre grad än män (64 %). Personer i åldersgruppen 50-64 år anger i högst utsträckning att påståendet stämmer (72 %).

– Kvinnor är mer bekväma med att möta sörjande människor. Kvinnor (63 %) svarar i högre grad än män (49 %) att de är bekväma med att möta sörjande människor. 34 procent av männen och 19 procent av kvinnorna anser att det är så obehagligt att möta människor i sorg att det är något som de försöker undvika.

– Det som upplevs som svårast i mötet med sörjande är vad man ska säga (51 %), rädslan för att tränga sig på (43 %) och att veta vad som är okej att göra (33 %). Endast 8 procent upplever att inget är svårt när de möter sörjande.

– Många vill bli bättre på att möta sörjande människor, särskilt unga. Totalt 7 av 10 (71 %) skulle vilja bli bättre på att möta människor som sörjer. Fler unga, 18-29 år (79 %) skulle vilja bli bättre på detta, jämfört med äldre.

– Mer än var fjärde (28 %) har någon gång ångrat hur de agerat när någon varit i sorg. Varannan (55 %) har inte ångrat hur de har agerat. I åldersgruppen 18-29 år anger 32 procent att de ångrat hur de agerat när någon sörjt.

– Kvinnor är mer missnöjda än män med hur andra bemött dem när de sörjt. En av tre (33 %) kvinnor har blivit besvikna på andras bemötande när de sörjt – mer än dubbelt så många som männen (15 %). Vänner nämns i högre grad än andra som de som man önskat gjort mer för en (16 %). Även arbetsgivare och arbetsplatsen framkommer frekvent bland de öppna svaren när vi frågade de som var besvikna om vem som kunde gjort mer.

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum