Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lyfter begreppet Bildning på bokmässan

Dela

I dag presenteras programmet för Bokmässan 2017. Svenska kyrkan är huvudansvarig för årets tema ”Bildning”. Vid sidan av den etablerade Se människan-scenen kommer Svenska kyrkan att ha program på ytterligare två scener som lyfter en mängd perspektiv på begreppet bildning.

Svenska kyrkan kommer att vid sidan av den etablerade Se människan-scenen att ha program på ytterligare två scener på årets bokmässa. Foto: Mikael Ringlander
 

Temat bildning anknyter till Reformationsåret 2017, och att det i år är 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg.

- När reformatorerna betonade sådant som rätten att själv kunna läsa Bibeln och bilda sig en egen uppfattning i andliga frågor så har det haft stor betydelse för vår syn på bildning och utbildning, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

I seminarier och på en särskild temascen, med namnet ”Om: bildning”, kommer begreppet bildning att belysas ur en mängd vinklar: historiskt, ur rättviseperspektiv, genom personliga berättelser och i förhållande till aktuella fenomen som filterbubblor, ”post truth” och faktaresistens.

- Bildning handlar om mer än kunskap, det är i förlängningen en existentiell fråga som handlar om att växa som individ, utveckla moralisk känsla och förmågan att fatta omdömesgilla beslut, och därmed också vara med och bygga det goda samhället. Därför är det både självklart och angeläget för Svenska kyrkan att ta ansvar för bildningstemat på årets bokmässa, säger Antje Jackelén.

Tysklands förre president, den lutherske prästen Joachim Gauck är Svenska kyrkans gäst på Bokmässan. Han är i hemlandet känd som medborgarrättskämpe i forna DDR och en stark moralisk röst på den globala arenan. Han möter ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om tro, politik, integritet och framtidshopp.

Från Tyskland kommer också historikern Heinz Schilling, som ses som en av världens ledande forskare på Luther och reformationen. Mark Levengood samtalar med honom och Antje Jackelén om hur arvet efter reformationen lever vidare, och om den kanske fortfarande pågår.

Såväl begreppet bildning som reformationens arv kommer också att på olika sätt problematiseras. Martin Luthers antisemitism och dess påverkan på nazismen tas upp i ett seminarium med idéhistorikern Stéphane Bruchfeld, teologen Jesper Svartvik och etikern Elisabeth Gerle.

Ett liknande tema har seminariet ”Humboldt versus Hitler”, som ställer frågan hur Tyskland och Österrike, de två länder där bildningsidealet kanske hölls högst under århundradet före världskrigen, också kunde bli de länder där nazismen växte fram och fick brett folkligt stöd. Medverkar gör författarna Lena Andersson, Per Svensson och Johan Östling.

Andra ämnen som möter i de 17 större seminarier där Svenska kyrkan är medarrangör är kvinnors plats i den kristna traditionen, toleransens gränser i ett demokratiskt samhälle, och hur effektivitetskrav i dag påverkar forskning och utbildning vid universiteten.

Svenska kyrkan har i år också ett särskilt samarbete med Utbildningsradion på det som kallas Fredagsscenen. Där kommer 14 seminarier på temat ”Bildning, mod och motstånd” att bandas av UR Samtiden och sändas i SVT:s Kunskapskanalen under hösten.

Det blir också ett sedvanligt fullmatat program på Svenska kyrkans ordinarie Se människan-scen, där ett 60-tal författare möter i samtal om litteratur och livsfrågor.

- Att jobba med temat bildning har varit väldigt roligt och stimulerande. Det handlar om allas vår medfödda lust att upptäcka nya saker, men är också ett begrepp som väl låter sig lånas för kritisk granskning av olika företeelser, säger projektledarna för Svenska kyrkans arbete på bokmässan, Erika Hedenström och Mikael Ringlander.

De båda konstaterar att de många avhoppen från årets mässa också har påverkat Svenska kyrkans program.

- Totalt medverkar 109 författare på våra scener. Men flera som vi hade önskat skulle medverka och lyfta viktiga perspektiv har valt att utebli. Det har påverkat våra möjligheter, men vi respekterar helt och fullt deras beslut.


Svenska kyrkans medverkan på Bokmässan 2017
17 större seminarier
Scenen ”Om:bildning”
 – författarsamtal, seminarier, personliga berättelser, med mera, på temat bildning.
Fredagsscenen – 14 miniseminarier som bandas av UR och sänds senare i höst.
Se människan-scenen – författarmöten om litteratur och livsfrågor.
Litterär gudstjänst – medverkan av författarna Eva Susso, Anna Höglund och Astrid Seeberger, samt biskop emeritus Martin Lind. Gudstjänsten leds av prästen Ludvig Lindelöf.
Fotografiska stråket – fotoutställningar med bland annat Årets bild 2016.
Musikalen Luthers ungar – av Karin Runow. Framförs i Göteborgs domkyrka.
Inledningskonsert i Göteborgs domkyrka – med den irländska kören Anúna och violinisten Linda Lampenius. Konserten uppmärksammar bokmässans två underteman ”Finland 100 år” och ”Röster från Irland”.

Bokmässan äger rum 28 september-1 oktober.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum