Göteborgs stift

Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen samarbetar

Dela
Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen samarbetar för att skapa en väg för nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.
 

Genom ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har församlingar i Göteborgs stift möjlighet att ta emot människor som står långt ifrån arbetslivet och erbjuda en meningsfull sysselsättning och gemenskap. Exempel på arbetsuppgifter kan vara vaktmästeri, park- och fastighetsskötsel, caféverksamhet eller annat.

Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat en överenskommelse om att stödja samverkan på lokal och regional nivå. Genom överenskommelsen skapas förutsägbarhet, tydlighet och ett långsiktigt hållbart samarbete. Samtidigt som samarbetet stärks mellan parterna värnas också principen om Svenska kyrkans självständighet och oberoende som röstbärare och opinionsbildare. 

Regional överenskommelse öppnar för lokalt samarbete
Under september tecknades en regional överenskommelse mellan Göteborgs stift och Arbetsförmedlingen i Göteborg som på sikt skall leda till lokal överenskommelse om samarbete mellan församlingar i stiftet och Arbetsförmedlingen.

Genom att samarbeta utifrån Arbetsförmedlingens olika insatser och de arbetsuppgifter Svenska kyrkan och Göteborgs stifts församlingar kan erbjuda, kan personer som står långt ifrån arbetsmarknaden rustas så att de snabbare uppnår egen försörjning.

Soppkök och vaktmästeri
Arbetsförmedlingen har gjort ”Extratjänster” till en möjlighet för församlingar och pastorat vilket innebär att de på ett enklare sätt kan skapa en väg för nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden genom ”extratjänster”.

– Soppkök, uppsökande verksamhet, vaktmästeri, barnverksamhet eller någon form av social verksamhet är exempel på sådana extratjänster, förklarar projektledaren för Projekt välfärd Daniela Andreoli.

Redan idag tar många församlingar emot personer för arbetsträning och praktik och gör ett viktigt arbete i att stärka personer som befinner sig långtifrån arbetsmarknaden. Nu tillförs alltså ett verktyg till, i och med möjligheten att också anställa. Extratjänster förmedlas genom Arbetsförmedlingen. 

Filmer om social ekonomi
Redan idag tar flera pastorat/församlingar emot arbetspraktikanter. Göteborgs stift och projekt välfärd har tagit fram 10 kortfilmer som behandlar social ekonomi i syfte att fungera som en inspirationskälla och en kunskapsbas i ämnet. Se filmerna på webben: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/filmer-om-social-ekonomi-

Nytt regelverk för extratjänster
Regeringen har förändrat regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas av bland annat trossamfund. Arbetsgivare som anställer en person i extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas med ytterligare 12 månader. Subvention för handledarstöd ingår. 

Kontakt: Daniela Andreoli, projektledare för Projekt välfärd vid Göteborgs stift
031-771 30 21, daniela.andreoli@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum