Svenska kyrkan

Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

Dela

På måndag 30 november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Med på mötet finns bland annat ärkebiskop Antje Jackelén. En av de viktigaste frågorna är att lösa finansieringen av klimatomställningen.

Klimatförändringarna är en vår tids allra största utmaningar, kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) är en möjlighet att hejda de värsta klimatförändringarna med hjälp av ett internationellt avtal.

– Vi hoppas att världens ledare tar sitt fulla klimatansvar och skjuter till medel för klimatfinansiering, säger Martin Vogel, policyrådgivare klimat.

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att vara med på klimatmötet. Bland annat ska hon medverka i en ekumenisk gudstjänst i Notre Dame, och föra samtal med kyrkoledare samt representanter från olika länders delegationer.

– Nu är det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion - allt som är uttryck för människans värdighet - samverkar. Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. En klimatsmart värld kan vara en lyckligare värld, säger ärkebiskopen.

Klimatförändringarna är i grunden en fråga om global rättvisa.

– De måste hanteras som en del av mänsklighetens dubbla utmaning – att hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarder människor ges möjlighet till utveckling, bort från fattigdom och förtryck, säger Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling.

70 klimatambassadörer åker till Stockholm

På grund av säkerhetsläget i Paris kommer de 70 klimatambassadörerna från Svenska kyrkan och Diakonia inte åka till Paris som planerat. De kommer istället delta i klimatmarschen ”Tillsammans för klimatet", en av ungefär 2000 klimatmarscher som äger rum den 29 november runt om i världen. Under 2015 har kampanjen för klimaträttvisa ACT now for climatejustice haft som mål att samla in 20 000 namnunderskrifter i Sverige för ett rättvist och ambitiöst klimatavtal. Målet överträffades och på onsdagen överlämnades 26 536 namn till statsminister Stefan Löfven.

Deltagare från Svenska kyrkan i Paris

  • Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, 30/11-11/12. 070-609 83 07
  • Martin Vogel, policyrådgivare klimat 5-12/12. 076-803 41 14
  • Ärkebiskop Antje Jackelén, 28/11-5/12, 072-237 28 86 (pressekreterare)

Bloggar och Twitter från Paris

Hållbara tankar på http://blogg.svenskakyrkan.se/hallbar/

Opinionsbloggen följer du på http://blogg.svenskakyrkan.se/opinion

Du kan följa ärkebiskopen, Henrik Grape och Martin Vogel via twitter på @biskopantje, @henrikgrape och @martinvogel9

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum