Svenska kyrkan

Svenska kyrkan redovisar kränkningar mot samer

Dela

Idag utkommer Svenska kyrkans vitbok, en vetenskaplig antologi i två band med titeln ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”. Svenska kyrkan vill med vitboken redovisa de kränkningar och oförätter man gjort sig skyldig till samt granska sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

– Vitboken synliggör och bekräftar samernas historia och kränkningarnas konsekvenser, något som många inte känner till idag. Det är viktigt att kyrkans beslutsfattare och medarbetare – och allmänheten – får ta del av dessa samiska erfarenheter, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

– För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan vara en bra början.

Läs mer: Ärkebiskop Antje Jackelén och Sylvia Sparrock på DN Debatt 6 mars 2016.

Startpunkt
Vitboksantologin gör inte anspråk på att säga sista ordet i frågan, och ska inte uppfattas som en slutpunkt utan snarare som en startpunkt, betonar Kaisa Syrjänen Schaal, chef för enheten för flerspråkighet vid kyrkokansliet i Uppsala.

– Vår förhoppning är att den bild av historien som presenteras i vitboken ska inspirera till ny forskning, som med tiden kan leda till en allt mer heltäckande och detaljerad bild. Den kunskap som artiklarna förmedlar bör dock kunna vara tillräcklig som underlag för fortsatta steg i en försoningsprocess och den dialog som är nödvändig för att kunna gå vidare, säger hon.

Vitboken ges ut på Artos förlag och har producerats i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Den består av två band med ett 30-tal artiklar om sammanlagt cirka 1300 sidor, inklusive översättningar till flera samiska språk. Artiklarna är grupperade i fem delar:
I. Perspektiv på försoning 
II. Mission och skola 
III. Kyrkan och samiska kulturella uttryck
IV. Samerna och kyrkan som myndighet 
V. Kyrka och samer utanför Svenska kyrkan

Varaktigt ansvar
I sitt förord i vitboken betonar ärkebiskop Antje Jackelén hur viktig boken är för att göra upp med kyrkans historia av kolonialism, och som mobilisering av viljan att bygga ömsesidiga, respektfulla och rättvisa relationer. Svenska kyrkan vill och måste ta ett fortsatt ansvar för att detta ska ske på ett varaktigt sätt, konstaterar hon.

för att kyrkor ska vara de trygga och heliga rum vi vill att de ska vara måste vi också våga vidröra det som gör ont. Under en lång tid kunde eller ville vi inte förstå, se och höra de samiska historierna och minnena av det förflutna. Det gör ont att ta in att kyrkan inte agerat gott utan har bidragit till och legitimerat förtryck och på det viset vållat lidande. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud.” skriver ärkebiskopen i förordet.

Populärversion
I vitboksprojektet ingår även en populärversion som utkommer under hösten 2016. Den kommer att innehålla en sammanfattning av vitboken, och frågan om försoning i ett mer praktiskt teologiskt perspektiv som inspiration för framtida arbete.

BAKGRUND/FAKTA

Under en konferens om samiskt kyrkoliv, Ságastallamat i Kiruna hösten 2011, uppmanade samiska företrädare inom Svenska kyrkan dess kyrkliga ledare att ta ansvar för oförrätter och kränkningar som kyrkan gjort sig skyldig till mot den samiska befolkningen.

Våren 2012 fattade kyrkostyrelsen beslut om de två bokprojekt som nu har publicerats, med syfte att dokumentera och synliggöra kyrkans roll i förtrycket av samerna:

1) Den s k nomadskoleboken ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka”(Verbum): Berättelser om äldre samers skolminnen och en fördjupad bild av tidsperioden 1910–1950 då nomadskolan var en central utbildningsinstitution för samerna. Boken lanserades den 5 februari och finns som pdf-fil på www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/samiska

2) Den vetenskapliga antologin, ”vitboken”, som kartlägger förhållandet mellan kyrkan och samerna, i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Vitboken kan beställas HÄR från Artos förlag.

Styrgruppen för vitboken:
Carl Reinhold Bråkenhielm, utsedd av Svenska kyrkans teologiska kommitté
Urban Claesson, Svenska kyrkans forskningsenhet, Kyrkokansliet, Uppsala
Kaisa Huuva, handläggare för samiskt kyrkoliv, Kyrkokansliet, Uppsala (under hösten 2013 ersatt av Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef)
Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
Ellacarin Blind, representant utsedd av Samiska rådet i Svenska kyrkan
Sagka Stångberg, representant utsedd av Samiska rådet i Svenska kyrkan
Peter Sköld, Centrum för samisk forskning – Vaartoe, Umeå universitet
Krister Stoor, Institutionen för språkstudier/samiska, Umeå universitet 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum